Koptowie

Na świecie istnieje aktualnie wiele form wyznawania religii. Jedne są w większym stopniu akceptowane przez światowe społeczeństwo, inne mniej. Jednak każdej religii warto poświęcić, choć trochę czasu, aby móc zgłębić jej przesłanie i poznać jej zalety oraz wady. Jedną z form wyznawania Boga jest religia koptyjska, a jej wyznawcy znani są jako Koptowie.

Koptowie w Egipcie

Największe ich skupienie odnotowuje się na terenie Egiptu, choć na wszystkich obszarach kuli ziemskiej można znaleźć ich przedstawicieli. Koptowie należą do rdzennych mieszkańców Egiptu, jednak ze względów religijnych zostali zepchnięci do rangi mniejszości narodowej przez ugrupowania muzułmańskie. Głównym językiem obowiązujących do posługiwania się podczas liturgii jest język koptyjski egipski. Znakiem szczególnym ludzi należących do wyznania koptyjskiego jest tatuaż umieszczony na ręce. Ma on kształt krzyża, a pomiędzy ramionami tego krzyża umieszczone są koptyjskie napisy. Napisy te głoszą: „Jezus Chrystus Syn Boga”. Osoby te noszą również medalion o specyficznym kształcie krzyża rozpoznawanym jedynie przez znawców tej religii.

Koptowie – historia

Kościół koptyjski, tak jak i inne Kościoły przeżywał swoje wzloty i upadki, jednak wciąż zachowała się jego niezmieniona forma, ta z początków jego powstania. Historia powstania tej odmiany wiary mówi, że wywodzi się ona z odłamu egipskich chrześcijan poróżnionych w wyniku sporu na temat połączenia natury boskiej z naturą ludzką w Jezusie Chrystusie. Część chrześcijańskich Koptów odrzuciła tezy Soboru Chalcedońskiego i odłamała się od reszty Kościoła Chrześcijan w Egipcie. Tym samym powstał nowy kierunek wiary zwany religią Koptyjską lub Kościołem Koptyjskim. Rozłam tych dwóch religii nie spowodował jednak większych zmian w zasadach wiary koptyjskiej. Trzeba zaznaczyć, że religia ta opiera się na naukach jednego z czterech ewangelistów będących świadkami życia Jezusa Chrystusa. Mowa tu jest o świętym Marku – autorze najstarszej ewangelii kanonicznej.

Koptowie – zasady wiary

Zatem zasady wiary koptyjskiej nie odbiegają od zasad wiary prawa chrześcijańskiego. Sami Koptowie uważają się za obrońców praw wiary chrześcijańskiej i za mocny jej filar. Zaznaczyli oni ponadto swój wkład w tworzeniu licznych dzieł religijnych mających na celu ukazanie prawdy o stworzeniu świata, przybyciu Chrystusa i wszelkich zdarzeniach umacniających wiarę w Najwyższego. Wśród Koptów można odnaleźć wybitne osobistości z dziedziny nauk humanistycznych, kulturowych, matematycznych i przyrodniczych. Również one wniosły znaczący wkład w rozwój określonych dziedzin życia. Koptowie to ludzie, którzy zamieszkują także nasz kraj.

Koptowie w Polsce

W Polsce nie ma jeszcze miejsc, w których można odprawiać systematycznie obrządki religii koptyjskiej. Niekiedy organizowane są one sporadycznie dla osób pragnących doświadczyć i uczestniczyć w tego typu rytuałach, oczywiście są one dostępne zwłaszcza dla samych Koptów. Eucharystie w obrządku koptyjskim odprawia się między innymi w Kościele Prawosławnym w Warszawie, w Cerkwi Świętej Trójcy. Często na taki obrządek zapraszani są reprezentanci Kościoła Koptyjskiego zamieszkujący terytoria innych państw. Z zaproszeń korzystają oni bardzo chętnie, ponieważ ich jedną z głównych zasad wiary, tak samo jak w wierze chrześcijańskiej, jest szerzenie Słowa Bożego i ewangelizacja. Najczęściej polscy Koptowie korzystają z posługi duszpasterskiej świadczonej raz w miesiącu przez księży koptyjskich przybyłych z Niemiec. Często warto jest poznać inną religię niż ta, którą wyznajemy, chociażby po to, aby poszerzać swoje horyzonty i zgłębiać tajniki innych kultur.

Was this helpful?

3 / 0