Krztusiec

Wrzuć artykuł na Fejsa! poleć na NK

Krztusiec to choroba dawniej występująca pod potoczną dziś nazwą koklusz. Jest to bardzo ciężka choroba zakaźna układu oddechowego. Jej charakterystycznymi cechami są nawracające napady kaszlu i przedłużająca się duszność.

Krztusiec – przyczyny

Krztusiec spowodowany jest przez bakterię – pałeczkę krztuśca. okres wylęgania tej jednej z najbardziej zakaźnych chorób trwa zazwyczaj od sześciu do dwunastu dni. Droga, którą przenosi się ta dolegliwość jest kropelkowa, czyli poprzez zetknięcie się z zainfekowaną wydzieliną górnych dróg oddechowych chorego. Ponadto, organizm dziecka po przebyciu tej choroby zyskuje okresową odporność dotyczącą tego rodzaju choroby. Nie jest to jednak odporność trwała i powtórne na nią zachorowanie może wystąpić. Jak pokazują statystyki, najczęstsze przypadki zachorowania odnotowuje się u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Warto też zauważyć, że mimo iż aktualnie stosowanie szczepień przeciw kokluszowi jest obowiązkowe, to obecnie obserwuje się wzrost zachorowań na tę chorobę.

Krztusiec – objawy

Jeśli chodzi o objawy to pierwsze z nich nie dają się niestety odróżnić zwykle od przeciętnego przeziębienia lub innej infekcji górnych dróg oddechowych. Zwykle obserwuje się katar, kichanie, suchy kaszel, który nasila się nocą, a także gorączka, która nie jest zbyt wysoka. Zachorowaniu na krztusiec towarzyszyć może również, co także zdarza się nierzadko, zapalenie spojówek. Późniejszy etap choroby to wyraźne zwiększanie się intensywności kaszlu, który zmienia się w końcu w formę wręcz napadową. Jest on przy tym tak silny, iż jego ataki mogą w konsekwencji doprowadzać do wymiotów.

Krztusiec u dzieci

Ataki są na tyle ostre, że w trakcie ich trwania dziecko nie może wręcz złapać oddechu. Dopiero po zakończeniu serii kaszlu pacjent może dokonać silnego wdechu, który jest bardzo charakterystyczny dla tej choroby. Często określa się go jako świst przypominający pianie koguta. Kaszel ten atakuje chorego zwykle od kilkunastu do wręcz kilkudziesięciu razy w ciągu doby. Napad może przy tym trwać kilka minut każdy. Jeśli chodzi o niemowlęta, to zamiast kaszlu może pojawić się atak kichania. Okres męczącego napadowego kaszlu, bardzo uciążliwy dla dziecka, może się przedłużać nawet do dwóch miesięcy. Poza tym, przerwy między ciężkimi napadami, zazwyczaj nie zdradzają żadnych cech chorobowych. Z uwagi na znaczną siłę kaszlu, u dzieci może się wystąpić również krwawienie z nosa, dziąseł, obrzęk twarzy. Na twarzy mogą także pojawić wybroczyny, a czasem nawet wylewy do spojówek. Wynika to z ogromnego dla dziecka wysiłku, jaki towarzyszy napadom. Prowadzi to w konsekwencji do wzrostu ciśnienia w jego naczyniach krwionośnych.

Krztusiec – leczenie

Warto zapamiętać, że przypadku jeśli na krztusiec zachoruje niemowlę albo dziecko, które nie przekroczyło 1 roku życia, to konieczna jest ja najszybciej hospitalizacja. Szybka reakcja jest ważna, gdyż dla dzieci choroba jest szczególnie groźna. Dziecko na skutek ataków może dostać bezdechu, sinicy, niedotlenienia mózgu i drgawek. Jeśli natomiast chodzi o pozostała grupę wiekową, zwykle praktykuje się terapię antybiotykami, która trwa minimum 14 dni. Decyzja lekarza może także dotyczyć podania dziecku leków przeciwkaszlowych, przeciwwymiotnych a nawet uspokajających. Postępuje się tak, gdy napady kaszlu są szczególnie silne. Pocieszający jest natomiast fakt, że z czasem, w miarę przebiegu choroby, kaszel przechodzi w stan coraz łagodniejszy i mniej uciążliwy dla dzieci. Aby uniknąć zachorowanie najlepiej jest zaszczepić dziecko specjalnej szczepionce przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi. Badania pokazują jednak, iż uzyskana przez szczepienie odporność po 5-10 latach zmniejsza się.

Was this helpful?

0 / 0