Leczenie paliatywne

Wrzuć artykuł na Fejsa! poleć na NK

Leczenie paliatywne to jedna z dziedzin medycyny, której głównym celem jest podniesienie i poprawa jakości życia osoby chorej. Medycyna paliatywna to także specjalność lekarska której głównym celem -zadaniem jest leczenie i opieka osób nieuleczalnie chorych.

Leczenie paliatywne nie ma na celu przywrócenia choremu zdrowia gdyż jest to nie możliwe . Leczenie paliatywne często zwane jest również leczeniem objawowym. Leczeniem paliatywnym obejmowane są osoby w różnym wieku , chorujące na choroby przewlekłe, u których nie ma rokowań prognozujących możliwość wyleczenia. Leczeniu paliatywnemu poddawane są zazwyczaj osoby chorujące na różnego rodzaju nowotwory.

Opieka paliatywna nad chorymi powinna być prowadzona przez wykwalifikowany zespół interdyscyplinarny – lekarzy, pielęgniarki, sanitariuszy, wolontariuszy oraz bliskich chorych posiadających wiedzę z zakresu medycyny i nie tylko. W opiece tej powinni brać udział również duchowni i przede wszystkim psycholodzy , którzy powinni pomagać przygotować się choremu i jego bliskim na to co jeszcze przed nimi. Wspierać ich podczas tej trudnej choroby nie tylko dla samego chorego ale i jego rodziny.

Leczenie paliatywne może być prowadzone zarówno w domu chorego, szpitalach , czy hospicjach. Skupia się przede wszystkim na wspomnianej poprawie jakości życia w jego ostatnim stadium. Leczenie pozwala uniknąć bólu lub w znacznym stopniu go niwelować. Zapobiegać cierpieniu poprzez wczesne wykrywanie i rozpoznawanie objawów oraz ich skuteczne leczenie.

Nazwa opieka paliatywna została wprowadzona po raz pierwszy przez chirurga onkologa w 1973roku Baflour Mount- założyciela pierwszego oddziału opieki paliatywnej w Montrealu. W Polsce leczenie paliatywne a raczej jego początki datuje się na rok 1976.

Leczenie to ze względu na miejsce w którym jest prowadzone często nazywane jest również leczeniem hospicyjnym. W Polsce pierwsze hospicjum powstało w 1976 roku. Miejsca te mają umożliwić godne odchodzenie chorym i zapewniać opiekę psychologiczną nie tylko im samym ale również ich bliskim. W Polsce działa około 500 ośrodków opieki paliatywno-hospicyjnej. Korzystają z niej zazwyczaj chorzy na nowotwory w tym również dzieci.

Was this helpful?

0 / 0