Lefebryści

Potocznie nazywani Lefebryści to Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. Jest to katolickie stowarzyszenie życia apostolskiego, które zostało suspendowane. Stowarzyszenie te obejmuje także osoby świeckie, popierające cele wyznaczane przez ten ruch. W roku 2010, Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X zrzeszało aż 529 księży, było w posiadaniu aż 750 kaplic na każdym zamieszkałym kontynencie, łącznie w sześćdziesięciu trzech krajach. Stowarzyszenie to w 2010 roku prowadziło dwie wyższe uczelnie, dziewięćdziesiąt zwykłych szkół oraz siedem domów spokojnej starości. W tym samym czasie, stowarzyszenie to posiadała aż sześć seminariów duchownych w którym kształciło się dwustu jeden mężczyzn. Aktualnie najwyższym przełożonym stowarzyszenia jest biskup Bernard Fellay.

Historia lefebrystów

Sama nazwa lefebrystów wywodzie się z inicjatora założenia tego bractwa, Marcela Lefebvre’a. Bractwo zostało powołane do życia na łonie Kościoła Rzymskokatolickiego, 1 listopada 1970 roku, założył je biskup Francois Charriere. Początkowo było to stowarzyszenie kleryckie, czyli takie, w którym członkowie żyją wspólnie według swoich określonych zasad, jednak nie przyjmują ślubów zakonnych. W roku 1974, po szeregu podejrzeń, że Bractwo nie stosuje się do postanowień z Soboru Watykańskiego II przeprowadzono wizytację. 21 listopada Marcel Lefebvre odciął się od postanowień tego soboru, argumentując to tym, że wywodzą się z niego herezje neomodernistyczne oraz neoprotestanckie, które z kolei prowadzą jedynie do zrujnowania Kościoła Rzymskokatolickiego.

6 maja 1975 roku po nieudanych próbach zwrócenia uwagi, że takie zachowanie jest niedopuszczalne, seminarium w Econe i samo Bractwo straciło moc prawną i pomimo apelacji, decyzja przekazana w tym dokumencie została podtrzymana. Na przestrzeni lat, Bractwo dorobiło się naprawdę sporu problemów w wyniku swoich działań. Dopiero w 2003 roku zaczęło się coś zmieniać. Ogłoszono, że katolicy mogą bez żadnego grzechu spełniać swój cotygodniowy obowiązek uczestnictwa w mszy sprawowanej przez księży należących do tego Bractwa. Dopiero w 2009 roku, w wyniku wielu rozmów, 21 stycznia papież Benedykt XVI zdjął ekskomunikę nałożoną na bractwo w nadziej na pojednanie Bractwa z Kościołem.

Doktryna lefebrystów

Główną podstawą, dla której działają bracia lefebryści jest przekonanie mówiące o kryzysie w Kościele Katolickim, kryzysie wewnętrznym, które jest spowodowane przede wszystkim zewnętrznymi czynnikami jakimi jest masoneria oraz komuniści, a także wewnętrznymi czynnikami, między innymi modernizmem wkraczającym w szeregi Kościoła. Dlatego też bractwo samo sobie wystawa mandat, dzięki któremu wypowiada posłuszeństwo Papieżowi oraz sporej części postanowień soboru. Bractwo uważa, że Stolica Apostolska nie posiada autonomiczności od czasu kiedy masoneria wniknęła w hierarchów Kurii Rzymskiej, uważają, że główny atak na Kościół został przeprowadzony przez reformy Soboru Watykańskiego II, gdzie znaczne wpływy mieli także komuniści. Bractwo Kapłańskiego Świętego Piusa X kwestionuje Konstytucję Dogmatyczną o Kościele, Konstytucję o Liturgii Świętej, Dekret o Ekumenizmie, a także Deklarację Wolności Religijnej. Bractwo krytykowało papieży, między innymi Jana XXIII za zbytnią uległość pod wpływem manipulacji, Pawła VI za liberalne podejścia oraz Jana Pawła II, polskiego papieża, za laicyzację oraz niszczenie całego Kościoła. Bractwo to całkowicie odrzuca jakikolwiek dialog międzyreligijny i ekumeniczny. Wszystkie inne religie różniące się od katolicyzmu są uznawane za złe, nieodpowiednie, niedopuszczalne, sam Lefebvre określił Buddę i Lutra jak posłańców diabła. Bractwo wyznaje koncepcję wolności religijnej polegającej na tym, że to jedynie wyznanie Katolickie jest akceptowalne i powinno posiadać nieskrępowaną możliwość działania, co dla zwykłego człowieka może być delikatnie mówiąc, dziwne.

Działalność Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Polsce W naszym kraju bractwo to działa od początku dziewięćdziesiątych lat dwudziestego wieku. Głównym przełożonym Bractwa w naszym kraju jest ksiądz Karl Stehlin. Bractwo to posiada przeoraty między innymi w Warszawie, Gdyni i Bajerzu, dwa kościoły, jeden w Warszawie, drugi w Gdyni oraz szereg kaplic w większych miastach Polski. Pod swoją opieką Bractwo posiada dwie szkoły, Podstawową Szkołę imieniem Świętej Rodziny w Warszawie oraz Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym imieniem świętego Tomasza z Akwinu w Józefowie. Pod opieką Bractwa są także dwie organizacje młodzieżowe, Christus Rex oraz Krucjata Niepokalanej, są to organizacje młodzieżowe. Bractwo działające na terenie naszego kraju posiada wydawnictwo Te Deum, które co miesiąc wydaje tytuł „Zawsze wierni”. W roku 2012 w naszym kraju pracowało 8 prezbitrów, pod przewodnictwem samego Karla Stehlina.

Episkopat Polski wydał w 1998 roku specjalne oświadczenie na temat działalności Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X na terenie naszego kraju, określając je jednomyślnie jako grupę schizmatycką.

Was this helpful?

4 / 0