Leworęczność

Aż trudno uwierzyć, że spotykane na co dzień leworęczne osoby stanowią jedynie 8- 15% społeczeństwa. Wdawać by się mogło, że od kilku lat liczba ludzi oficjalnie przyznających się do faktu, iż są leworęczni znacznie wzrosła. Zmieniło się także podejście otoczenia do tego tematu. Słowo „mańkut”, które do dzisiaj funkcjonuje w języku polskim jest obecnie uważane za obraźliwe i niegrzeczne, a zastępuje je z powodzeniem słowo leworęczność, które wyrównuje tę grupę społeczną z nazywaną adekwatnie jej przeciwną, reprezentującą praworęczność. Dzięki tak skonstruowanemu systemowi bycie leworęcznym nie jest już uznawane za powód do wstydu, czy inności w złym znaczeniu tego słowa. Posługiwanie się lewą ręką, stało się w końcu akceptowalne i uznawane za normalny- choć nieczęsto spotykany- stan rzeczy.

Leworęczność – przyczyny

Posługiwanie się lewą ręką nie jest przypadkowe i ma swoją przyczynę. Świadczy ono o silniejszym niż zazwyczaj rozwoju prawej półkuli mózgu, co skutkuje nie tylko leworęcznością, ale także ogólną, większą sprawnością lewej części ciała. Okresem decydującym o tendencji w kierunku jednej ze stron jest czas niemowlęcy, aż do około drugiego roku życia. Kwestie półkul i funkcjonowania w przypadku większego rozwoju jednej z nich, to kwestie niezwykle skomplikowane.

Leworęczność – zalety

Leworęczność, pomimo nakierunkowania na większą sprawność lewej części ciała warunkuje również lepszą skrętność w stronę prawą. Dzieje się tak, ze względu na to, że rozwój prawej półkuli wpływa również na pracę nóg, co z kolei ma wpływ na wykonywanie różnych układów i uprawianie wszelkiego typu dyscyplin sportowych, w których ważnym elementem są obroty, czyli takich jak gimnastyka, czy łyżwiarstwo. Osoby będące leworęczne mogą obecnie nabyć w sklepach wiele produktów, które przeznaczone są do użytkowania wyłącznie dla ludzi nie posługujących się prawą ręką. Wśród artykułów tego typu znaleźć można myszki komputerowe, długopisy, nożyczki, szczotki, noże itp.

Na świecie najwięcej osób leworęcznych znaleźć można wśród Inuitów (Eskimosów) i Żydów, jako że wartość ta opiewa na około 20% populacji, natomiast wśród wschodnich krańców globu, konkretnie w Chinach i Japonii odsetek wynosi niewiele ponad 3%, pomimo tak dużej liczby ludności. Już od prawie dwudziestu lat, bo od 1992 roku, leworęczność ma swoje święto, które obchodzą wszyscy leworęczni na całym globie w dniu 13 sierpnia. Jest to oficjalny, Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych, który z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę fanów na organizowane festyny, imprezy i koncerty. Dzięki takiemu stanowi rzeczy ludzie nie tylko oswajają się z faktem, że leworęczność jest normalna, ale także integrują się ze sobą, co przynosi bardzo pozytywne efekty dla obydwu stron.

Wśród idoli uwielbianych na świecie jest bardzo dużo osób, którzy pozostają leworęczni, a między innymi: Barack Obama, Pablo Picasso, Sting, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Paul McCartney czy Ludwig Van Beethoven. Jak widać, leworęczność nie koliduje także z uprawianiem sztuki, co dodatkowo czyni tę kwestię mało istotną. Osoby leworęczne świetnie radzą sobie nawet z grą na instrumentach przeznaczonych dla osób praworęcznych, jak i świetnie trzymają w dłoniach pędzle i długopisy.

Was this helpful?

0 / 0