Miłość cierpliwa jest

Miłość cierpliwa jest

Miłość to jedno z tych uczuć, które opisywane były w literaturze całego świata od początku dziejów. Od zarania nad istotą i sensem miłości zastanawiali się wszyscy myśliciele i filozofowie. Nic więc dziwnego, że temat miłości pojawił się także w Biblii, jednej z najważniejszych ksiąg na świecie.

Cała Biblia, mimo różnorodności podejmowanych w niej wątków, przesiąknięta jest duchem miłości. Od miłości Pismo Święte się zaczyna, to właśnie miłość Boga powoduje, że stwarza on człowieka na swoje podobieństwo, dzięki temu istnieje ludzkość. Bóg daje człowiekowi duszę, sumienie i wolną wolę. W dowód miłości Bóg ofiarowuje pierwszym ludziom raj, najlepsze miejsce na ziemi, by mogli w nim zamieszkać, daje mu również nieśmiertelność i poczucie bezpieczeństwa. Człowiek jednak, przepełniony pychą ulega namowom szatana i w rezultacie traci wszystkie te wspaniałości.

Wiele obrazów o miłości możemy spotkać w księgach Starego Testamentu, w takich fragmentach jak „Pieśń nad pieśniami”, zwana także Pieśnią Salomona. Pieśń ta przypisywana jest Saloonowi ze względu na legendarną wiedzę i mądrość króla, w rzeczywistości jednak istnieją co do tego faktu kontrowersje. „Pieśń nad pieśniami” to liryczny poemat miłosny. Jego brzmienie można odnieść do różnego typu więzi – Chrystusa z jego Kościołem, Chrystusa z pojedynczym człowiekiem, możemy również rozumieć ją jako szczególną więź między Bogiem a Marią.

„Pieśń nad pieśniami” zawiera w sobie opis potęgi miłości. Miłość jest rzeczą, której nie da się kupić za żadne pieniądze, jest niezniszczalna, trudna do osiągnięcia. Jest to także uczucie, które nie przemija, zdolne jest przetrwać nawet śmierć. „Pieśń nad pieśniami” opiera się na dialogu kochanków, którzy nie potrafią bez siebie żyć, oddalają się od siebie i na powrót zbliżają. „Pieśń nad pieśniami” uznawana jest przez wielu za najpiękniejszy fragment Biblii.

Najbardziej jednak znanym biblijnym przekazem o miłości jest znajdujący się w nowotestamentowym Liście do Koryntian „Hymn o miłości”, autorstwa św. Pawła z Tarsu. Hymn Apostoła to bardzo piękna pochwała miłości. Znajdziemy tam takie cechy miłości jak cierpliwość („Miłość cierpliwa jest”), łaskawość, wyzbycie się zazdrości, nieunoszenie się gniewem, nieszukanie własnej korzyści, niepamiętliwość, sprawiedliwość.

Dla świętego Pawła miłość jest uczuciem najważniejszym, które nadaje sens całemu ludzkiemu życiu. Miłość to uczucie ponadczasowe, bez którego człowiek jest nikim. „Hymn o miłości” do dziś pozostaje jednym z najpiękniejszych miłosnych utworów.

Biblia jest zatem wspaniałą kopalnią wiedzy o miłości. Na jej kartach znajdziemy multum przykładów na to, czym jest prawdziwa miłość, jak ona powinna wyglądać, czym się objawiać. Najwięcej fragmentów znajdziemy w Nowym Testamencie, przypowieściach i naukach, które głosił Jezus, w jego interpretacji przykazań, opisach Chrystusowych zachowań, które jemu współczesnych gorszyły, mimo iż nie powinny, gdyż wynikały z miłości Jezusa do człowieka (posiłek z celnikiem Zacheuszem, uzdrawianie grzeszników, przebywanie w towarzystwie kobiet cudzołożnych, ewangelizowanie pogan).

Was this helpful?

1 / 3