Miłość – cytaty o miłości

Miłość - cytaty o miłości

Miłość to uczucie bardzo złożone, to ciężkie do jednoznacznego określenia pojęcie. Miłość stanowi pewną sumę emocji i doświadczeń, które zachodzą w wyniku szczególnie silnej więzi. Miłość może odnosić się do bardzo wielu różnorodnych uczuć i postaw. To właśnie wielość znaczeń, zawiłość uczuć kumulujących się w miłość sprawia, że miłość to pojęcie niezwykle trudne do jasnego zdefiniowania.
Współcześnie symbolem miłości jest stylizowane czerwone serce.

Wiele rodzajów miłości

Wyróżnia się wiele rodzajów miłości, wśród nich znajdziemy takie jak:

  1. Agape – miłość bezinteresowna, zbudowana na altruizmie i więzi duchowej, często motywowana jest religijnie, o ten typ miłości opiera się większość ruchów wolontariackich.
  2. Philia, czyli miłość platoniczna, uwolniona od sfery zmysłowej, seksualnej, bezinteresowna, lojalna i wierna. Pojawiła się w dziele Platona „Uczta”. Platon opisał historię istot ludzkich posiadających dwie głowy, cztery ręce i cztery nogi, które zagrażały bogom. Zeus, chcąc unieszkodliwić ludzi porozdzielał ich na połowy. Od tego czasu każdy człowiek szuka swej drugiej połowy, która będąc dla niego obcą zupełnie osobą, staje się nagle bliska.
  3. Eros – typ miłości twórczej, romantycznej, w której dominującą rolę odgrywa sentyment, oczarowanie, dążenie do coraz większej pełni.
  4. Sexus – miłość, która spełnia się w zbliżeniu i obcowaniu płciowym, opiera się o wzajemne pożądanie.
  5. Narcyzm – miłość do samego siebie.

Od wieków miłość to źródło inspiracji dla ludzi sztuki, literatury, religii, filozofii, psychologii. Z tego też względu w niezliczonej ilości dzieł znalazły się cytaty o miłości, które dziś znane są niemal na całym świecie. Poniżej przytaczam niektóre cytaty o miłości, najbardziej godne poznania i zapamiętania. Są to cytaty o miłości szczęśliwej, cytaty o miłości spełnionej, z książek, wierszy i filmów.

Bardziej od pieniędzy, potrzebujesz miłości. Miłość to siła nabywcza szczęścia – Phil Bosmans

Co to jest prawdziwa miłość, wiedzą tylko kobiety brzydkie, piękne – umieją zaledwie uwodzić – Audrey Hepburn

Istota miłości polega na tym, że zakłada ona bezinteresowność, samą bezinteresowność i tylko bezinteresowność – Gustaw Holoubek

Jeśli chcesz być kochanym, bądź godny miłości – przysłowie łacińskie

Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości – Paulo Coelho

Kochaj i rób co chcesz – św. Augustyn

Miłość i czynienie miłości to jedno. Bez czynienia miłości, miłości nie ma – Edward Stachura

Miłość nie potępia – miłość oczyszcza i dźwiga – Henryk Ibsen

Miłość stworzyła wiele cudów, nienawiść ani jednego dobrego czynu – Aleksander Świętochowski

Może jestem głupi, ale wiem co to miłość – Forrest Gump

To być dwojgiem, co w jedno się zlewają. To mężczyzna i kobieta stopieni w jednego anioła. To niebo! – Wiktor Hugo

Was this helpful?

0 / 0