Mormoni

Mormonami potocznie nazywamy członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Jest to największe chrześcijańskie wyznanie ruchu Świętych w Dniach Ostatnich. Na samym początku wyznanie to nazywało się po prostu Kościół Chrystusa, ale nazwę zmieniono aby odróżnić się od pozostałych kościołów chrześcijańskich. Pierwszym prorokiem jak również założycielem tego Kościoła był Joseph Smith Jr., żyjący w dziewiętnastym wieku.

W 1844 roku startował w wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych, jednak został zamordowany a wkrótce obwołany męczennikiem przez wyznawców swojego Kościoła. Jak głosi mormońska doktryna czternastoletniemu Smithowi ukazał się Bóg Ojciec i Syn Boży, którzy nie kazali mu przyłączyć się do żadnego z istniejących Kościołów oraz obwieścili mu, że w przyszłości zostanie poinstruowany co ma czynić. Trzy lata później Josephowi ukazał się prorok Mormoni, który nakazał udać się mu na górę Cumorach gdzie miały znajdować się złote płytki z wyrytymi zasadami wiary. Treść zapisków została przez niego przetłumaczona pod wpływem boskiej mocy i spisana w Księdze Mormona, ta została wydana 26 marca 1830 roku. Miesiąc później Smith wraz z pięcioosobową grupką przyjaciół założył Kościół Chrystusa, który w niedługim czasie otrzymał nazwę Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Joseph Smith był przywódcą swojego Kościoła aż do śmierci, czyli do 27 czerwca 1844 roku. Jego następcą został Brigham Young.

Kościół, który został nie tak dawno założony w szybkim tempie zyskał wiele wyznawców. Pierwsza świątynia mormońska została wybudowana w Kirtland w stanie Ohio. Druga świątynia powstała w Illinois. Brigham Young przesiedlił wiernych do stanu Utah, tu do dziś w Salt Lake City do dziś mieści się główna siedziba tego Kościoła. Głową kościoła jest prorok, inaczej Prezydent Kościoła, obecnie jest nim Thomas Monson. Ma on również dwóch swoich doradców, którzy razem tworzą Radę Prezydenta Kościoła. Rada Dwunastu Apostołów i pięć Kworów Siedemdziesiątych zajmują się duszpasterstwem i administracją.

Kościół Jezusa Chrystusa z dodaną później częścią w Dniach Ostatnich nie jest Kościołem protestanckim, katolickim ani prawosławnym, uważa się za religię chrześcijańską. Choć nie prowadzi dialogów ekumenicznych nie odmawia innym wyznaniom nazywanie siebie Kościołami chrześcijańskimi. Jego członkowie twierdzą, że po śmierci apostołów Kościół odwrócił się od prawdziwych nauk Jezusa Chrystusa, których przestrzeganie przywrócił prorok Joseph Smith. W tym wyznaniu praktykowany jest tylko sakrament chrztu ale może go przyjąć tylko osoba dorosła. Możliwy jest także chrzest symboliczny za osobę zmarłą. Odrzucono dogmat o istnieniu Trójcy Świętej, natomiast wierzy się że każdy człowiek po śmierci może osiągnąć stan boski, ponieważ Bóg Ojciec również jest wywyższonym człowiekiem a jego synem jest Jezus Chrystus. Michał Archanioł jest zarazem Adamem, pierwszym człowiekiem stworzonym przez Boga. Mormoni uważają że najważniejszym faktem jest zmartwychwstanie Jezusa, dlatego nie posługują się symbolem jego śmierci, którym jest krzyż. Kapłanem może zostać każdy mężczyzna po ukończeniu dwunastego roku życia, musi on pełnić soją posługę bezinteresownie. Najważniejszą księgą obok Biblii jest Księga Mormona, którą określa się mianem „Jeszcze jednego świadectwa o Jezusie Chrystusie”. Do dnia dzisiejszego została ona przetłumaczona na dziewięćdziesiąt trzy języki i wydana w nakładzie około stu milionów egzemplarzy.

Wyznawcom tej wiary nie wolno pić alkoholu, kawy, herbaty a nawet coca-coli. Zakazuje się używania narkotyków i uprawiania hazardu. Każdy seks poza małżeński jak również oglądanie pornografii jest grzechem. Mormoni spotykają się na trwających trzy godziny modlitwach i przemówieniach. Ponad godzinę trwa rozdawanie sakramentu pod postacią chleba i wody. Na takie spotkanie może przyjść każdy, również nie wierzący. Podczas szkółki niedzielnej, trwającej zwykle czterdzieści minut jest czytane i wykładane Pismo Święte. Na koniec odbywają się zgromadzenia różnych grup mężczyzn, kobiet, dzieci czy kapłanów. Wszystkich członków spotkań obowiązuje strój formalny.

Na świecie, głownie w krajach anglojęzycznych wierni posługują się Biblią Króla Jakuba. Najwięcej wyznawców żyje na terenie USA, 63 procent w stanie Utah, szacuje się że jest ich prawie sześć milionów oraz w Ameryce Południowej. Liczba wiernych na całym świecie, obecnie przekracza dwanaście milionów.

W Polsce obowiązuje Biblia Warszawska, która jest najbardziej rozpowszechnionym przekładem protestanckiego Pisma Świętego. W Warszawie znajduje się jedyna w kraju kaplica tego Kościoła, poza tym jego wyznawcy spotykają się w kilku wynajmowanych do tego celu sal w Polsce. Zwierzchnikiem Kościoła w naszym kraju jest Stanford Nielson. Dokładna liczba wiernych nie jest znana.

Was this helpful?

0 / 0