Muzyka folkowa

Muzyka folkowa jest gatunkiem muzyki popularnej, wywodzącej się z muzyki ludowej. To synkretyczna, wieloskładnikowa forma ludowej kultury symboliczno-artystycznej. W ujęciu szerokim utożsamia się folklor z tradycją społeczności pierwotnych, plemiennych lub całokształtem kultury ludowej. Folklor to przejaw sztuki synkretycznej, gdzie słowo, taniec, gest, mimika, oraz muzyka tworzą różnogatunkową całość artystyczną, które mogą zaistnieć tylko w bezpośredniej sytuacji wykonywania i odbioru.

Rodzaje folkloru:

 • słowny,
 • muzyczny,
 • taneczny,
 • widowiskowy,
 • plastyczny.

Folklor

Przekazy folklorystyczne jako dominujące są ważne i znamienne dla społeczności pierwotnych i plemiennych.

W społeczeństwach funkcjonują jako kultury:

 • nieoficjalne – folklor chłopski,
 • środowiskowe – folklor szlachecki ,
 • w społeczeństwie masowym stają się reliktowe, bądź występują w postaci subkultur.

Jest to zjawisko wielofunkcyjne. Charakteryzuje go jedność funkcji praktyczno- bytowych, estetycznych, normatywnych i światopoglądowych. W środowisku macierzystym wyraża podstawowe potrzeby egzystencjalne, wyrasta z doświadczenia życia wspólnotowego i zarazem to życie modeluje.

Muzyka folkowa – wykonawcy

Nie można nie wspomnieć o roli, jaką dla powstania ruchu folkowego, odegrało trzech całkowicie różniących się od siebie ludzi.

Byli nimi:

 1. Woody Guthrie,
 2. Pete Seeger,
 3. Huddie Leadbetter.

Muzyka folkowa – zespoły

Choć nie jest to dość znany gatunek muzyczny, bynajmniej nie wielu z nas zdaje sobie sprawę, że właśnie takiego słuchamy, posiada wiele zespołów, którzy godnie go prezentują.

Oto kilka polskich zespołów muzyki folkowej:

 • Dagadana,
 • Emerald,
 • Golec uOrkiestra,
 • Indigo Girls,
 • 40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach,
 • Abraham Inc,
 • Beltine,
 • Bon Iver (Justin Vernon),
 • Psio Crew,
 • Ratatam,
 • Rzepczyno,
 • Shannon,
 • Trebunie Tutki,
 • Stiller Nina,
 • Szwagierkolaska,
 • Joanna Słowińska,
 • Kapela ze wsi Warszawa,
 • KlezmaFour,
 • Matragona
 • Orkiestra Jednej Góry,
 • Orkiestra Dni Naszych,
 • Dikanda,
 • Carrantuohill,
 • Joanna Słowińska,
 • Stanisław Grzesiuk,
 • Muzykanci.

Z pewnością jest to gatunek muzyczny, który wpada w ucho, jednak by zostać jego prawdziwym fanem, trzeba lubić tego typu dźwięki, klimat i otoczenie.

Muzyka folkowa zagraniczna

Zainteresowanie muzyką folkową w Europie oraz na innych kontynentach sprawiła iż zainteresowało się nią wielu lokalnych twórców. Wprowadzili kilka zmian i upodobnili ten gatunek muzyczny do swej kultury, dzięki czemu powstało jej wiele stylów, kierowanych głównie rodzajem kultury z której się wywodziły.

Powstały style takie jak:

 • folklor celtycki,
 • folklor bałkański,
 • folklor węgierski,
 • folklor polski,
 • folklor irlandzki,
 • folklor góralski,
 • folklor cygański.

Muzyka folkowa w Polsce

Muzyka folkowa w Polsce to nie tylko wyżej wymienione znane zespoły. W każdej niemal wsi i w każdym mieście możemy spotkać prężnie działające tam zespoły ludowe, taneczne, instrumentalne. Warto pielęgnować takie tradycje, gdyż jest to zjawisko piękne i stanowi o przywiązaniu do obyczajów ludowych i ojczystej ziemi.

Was this helpful?

10 / 1