Nerwica depresyjna

Wrzuć artykuł na Fejsa! poleć na NK

Nie ma wśród nas osób, które choć raz nie miały depresji, były załamane, smutne, przybite czy w tak zwanym dołku psychicznym. U każdego z nas objawia się to w inny sposób, jednak na ogół ma te same przyczyny, podobne objawy i skutki.

Nerwica depresyjna

Zazwyczaj dotyczy ona zaburzeń w funkcjonowaniu danej osoby w społeczeństwie. Osoby (zazwyczaj kobiety) dotknięte tą chorobą bardzo często nastawione są pesymistycznie do świata, ludzi i całego otoczenia. Swe niezadowolenie, przygnębienie oraz ból okazują w sposób rozdrażnienia oraz częstego przygnębienia. Nerwica depresyjna często zwana jest nerwicą dystymiczną, którą zazwyczaj wywołuje długo ciągnące się napięcie emocjonalne oraz zaburzenia osobowości.

Nerwica depresyjna – przyczyny Przyczyny występowania depresji choć do końca nie są nikomu znane, często się powtarzają jako: – napięcie, – stres, – trudne przeżycia, – narodziny dziecka, – dramatyczne wydarzenie w życiu, – nieodpowiedni poziom związków chemicznych w mózgu, – schorzenie gruczołu grasicy, – schorzenie żołądkowe, – ból głowy, – brak odpowiednich środków odżywczych, – zła dieta, – konsumpcja cukrów, – mononukleoza, – brak ćwiczeń, – endometrioza, – zaburzenia psychiczne, – zaburzenia żywnościowe.

Depresja w 50% może występować dziedzicznie.

Nerwica depresyjna – objawy Nerwica depresyjna objawia się początkowo uczuciem rozdrażnienia i smutku, a towarzyszą jej poniższe objawy: – nietolerancja oraz niechęć do samego siebie, – zniechęcenie do świata i ludzi, – rozdrażnienie, – agresja, – negatywne myśli, często samobójcze, – pesymizm, – negatywna wizja świata, – częste poczucie winy, – nieustający smutek, – konflikt wewnętrzny własnej osoby, – poczucie krzywdy, – frustracja, – niezadowolenie, – zaburzenia emocjonalne, – brak chęci do życia, – brak zainteresowań i hobby, – brak rzeczy które cieszą, – obojętność,

– odizolowanie się od ludzi,

Nerwica depresyjna – skutki Skutki nerwicy depresyjnej mogą się objawiać jako: – zaniżone poczucie własnej wartości, – zaangażowaniem w pracę, – unikaniem towarzystwa, – zamknięciem się w sobie, – utrata radości życia, – samotność, – wypadanie z ról społecznych, – wypadanie z ról rodzinnych, – częste chorowanie, – spadek aktywności, – sięganie po zbędne leki, – izolacja w domu, – pogrążanie się, – niszczenie własnego życia krok po kroku, – rezygnacja z samego siebie, – rezygnacja z marzeń,

– samobójstwo.

Nerwica depresyjna u dzieci Nerwica depresyjna występuje u dzieci zazwyczaj spowodowana środowiskiem domowym. Dzielimy ją na cztery rodzaje, występujące najczęściej: • Rezygnacyjna – to ja idealny, a ja realny. Dziecko czuje się beznadziejne, nie widzi dla siebie miejsca w świecie, czuje się niedoceniane i niepotrzebne, traci zainteresowanie czymkolwiek dookoła. • Buntownicza – często dziecko wybucha złością, agresją, brakiem posłuszeństwa, nie wykonuje poleceń rodziców, odsuwa się i izoluje, widzi w bliskich wrogów. • Apatyczno – abuliczna – dziecko wycofuje się z kontaktów z innymi dziećmi, bawi się sami i spędza samodzielnie czas, ma zły nastrój, nie cieszy się zabawą, zaniedbuje szkołę i obowiązki.

• Labilna – częste zmiany nastrojów, różne nastawienie do świata i często zmienne, chwilowy bunt, okres dobrego zachowania.

Was this helpful?

0 / 0