Nerwica pourazowa

Zespół stresu pourazowego, zaburzenie stresowe pourazowe, PTSD czyli posttraumatic stress disorder lub po prostu nerwica pourazowa, to swego rodzaju zaburzenie lękowe wywołane przez traumatyczne wydarzenia którego doświadczył człowiek w swoim życiu. Tego typu zaburzenie lękowe wywoływane jest zazwyczaj przez niezwykle wielki stres, o bardzo dużym natężeniu, powoduje u człowieka silny kryzys psychiczny, który często przekracza ludzkie możliwości. Jako zobrazowanie stresu, którego trzeba doświadczyć najczęściej wymienia się doświadczenia związane z przeżyciem wojny, przebywaniem w obozie koncentracyjnym (również w dzisiejszych czasach może się to zdarzyć, nie jest to domena przeszłości, a w szczególności okresu Drugiej Wojny Światowej), a także chociażby zgwałcenie. Nerwica pourazowa określana jest także jako opóźniona lub przedłużona reakcja człowieka na doznany stres związany z traumatycznymi przeżyciami, pierwsze objawy można zaobserwować dopiero po upłynięciu okresu latencji, czyli czasu od zaistnienia sytuacji do wystąpienia skutków, najczęściej określa się, iż jest to czas o kilku tygodni do nawet kilku miesięcy.

Przyczyny nerwicy pourazowej Tak jak wspomnieliśmy już wcześniej, nerwica pourazowa powodowana jest przez niezwykle traumatyczne przeżycia człowieka, należy jednak pamiętać, że nie dla każdego człowieka, przeżycie traumatyczne musi oznaczać to samo. Każdy z nas ma inną odporność psychiczną, dla jednego z nas przeżyciem traumatycznym może być śmierć bliskiej osoby, natomiast dla drugiej osoby przeżyciem traumatycznym może być dopiero uczestniczenie w wojnie. Jednak do najczęściej wymienia się następujące zdarzenia, które w znacznym stopniu mogą przyczynić się do nerwicy pourazowej: ○ Dotkliwa przemoc w rodzinie. ○ Przeżycie klęski żywiołowej (połączone najczęściej z utratą całego dobytku). ○ Bycie świadkiem lub ofiarą brutalnego przestępstwa. ○ Czynny udział w wojnie bezpośredniej. ○ Doświadczenie zła jakim jest terroryzm. ○ Utrata bliskiej osoby, w wyniku nagłego, w żaden sposób niespodziewanego zdarzenia.

○ Doświadczenie napaści na tle seksualnym (gwałt).

Objawy nerwicy pourazowej Objawów tego typu przypadłości możemy wyliczyć naprawdę bardzo wiele. Każdy z nas reaguje na swój sposób na różne bodźce i jest to głównie zależne od naszej odporności psychicznej. Najczęściej osoby doświadczające nerwicy pourazowej podchodzą do wszelkich nowych sytuacji bardzo ostrożnie wręcz starają się ich unikać, nie za wszelką cenę jak w przypadku fobii społecznej, jednak nowe sytuacje stwarzają u takich osób lęki. Osoby, które cierpią na zespół stresu pourazowego dość często borykają się z problemem przeżywania traumy od nowa, najczęściej gdy śpią, objawia się to w postaci koszmarów obrazujących całe nieszczęśliwe, traumatyczne przeżycie. Osoba taka stara się również unikać wszelkiego rodzaju sytuacji, które choćby na chwilę mogłyby skojarzyć się z przeżytą traumą, mogłyby przypomnieć lub być bardzo podobne do przeżytych chwil.

Nerwica pourazowa powoduje u osób doświadczonych tą dolegliwością przede wszystkim problemy ze snem, bo to właśnie wtedy osoby takie przeżywają największe nieprzyjemności związane z nerwicą, bezsenność oraz koszmary nocne wymęczają cały organizm człowieka, zarówno psychicznie jak i fizycznie, co nie jest ani trochę zdrowe. Objawami tej dolegliwości dość często jest także znaczna utrata apetytu osoby dotkniętej nerwicą pourazową, bardzo widoczną apatycznością, a także charakterystycznym stanem, przy którym można zauważyć, że osoba taka jest nieobecna duchem i ciałem. Wielu lekarzy psychologów wymienia także możliwość zaistnienia innych chorób w związku z występowaniem nerwicy pourazowej. Najczęściej towarzyszącą przypadłością jest depresja, ale także obserwuje się nagłe, niewyjaśnione napady gniewu. Ludzie, którzy cierpią na nerwicę pourazową często skarżą się także na silne bóle oraz zawroty głowy, bóle mięśni, żołądka oraz silne bóle w klatce piersiowej.

Leczenie nerwicy pourazowej To kwestia najbardziej problematyczna, ponieważ w przypadku innych zaburzeń psychicznych, jak chociażby depresja, są określone swego rodzaju zasady i standardy leczenia, bardzo wyraźne i jednoznaczne, jednak w przypadku nerwicy pourazowej nie można określić typowych metod i zasad leczenia, ponieważ każdy pacjent jest inny, inaczej będzie objawiać się nerwica pourazowa u osoby dorosłej, inaczej u dziecka, inaczej u kobiety, inaczej u mężczyzny.

W przypadku nerwicy pourazowej najczęściej stosowanym leczeniem jest psychoterapia lub interwencje psychospołeczne. Większość uczonych uważa, że leczenie farmakologiczne powinno być totalną ostatecznością, gdzie leczenie psychoterapią behawiorlano-poznawczą nie przynosi żadnego widocznego efektu. Jeśli już dojdzie do leczenia farmakologicznego to najczęściej wykorzystywanymi lekami są antydepresanty grupy SSRI. Według danych statystycznych obserwuje się widoczne, pozytywne efektu u około siedemdziesięciu procent pacjentów u których stosowane były te leki.

Was this helpful?

1 / 0