Neuromarketing

Neuromarketing to wykorzystanie narzędzi stosowanych zwykle w naukowych badaniach psychofizjologicznych i wiedzy o zachowaniu człowieka podczas optymalizacji bodźców marketingowych.

Obszar działania neuromarketingu to:

  1. Wspieranie tworzenia komunikacyjnego przekazu zgodnie z wiedzą naukową.
  2. Wykorzystywanie techniki neuro do wspierania procesu sprzedaży.
  3. Rozwijanie klasycznego badania marketingowego.

Neuromarketing nie jest nową dziedziną nauki, jednak jej znaczenie docenił dopiero Gerald Zaltman, którego uważa się za twórcę neuromarketingu.

Najprościej rzecz ujmując, neuromarketing jest nauką o tym, jak ludzie używają mózgu przy procesie podejmowania decyzji, wykorzystuje ona najnowsze narzędzia po to, by zobaczyć, co dzieje się w głowie konsumenta. Narzędzia te to zazwyczaj tomografy komputerowe, rezonans magnetyczny i elektroencefalograf. Przy ich pomocy można monitorować, które z fragmentów mózgu reagują na dostarczane im bodźce marketingowe. Badania te, w połączeniu z dostępną wiedzą na temat działania konkretnych części mózgu pozwalają na wysnucie wniosków dotyczących źródła nieuświadamianych decyzji, które podejmują konsumenci.

Neuromarketing w wydatny sposób zwiększa trafność decyzji podejmowanych w procesie kształtowania komunikacji z rynkiem. Standardowe neuromarketingowe badania przeprowadzane na konsumentach, które dotyczą reklam czy produktów, wiążą się z koniecznością uwzględnienia dodatkowego marginesu błędu, gdyż badane osoby nie zawsze udzielają zgodnych z prawdą odpowiedzi. Naukowcy stwierdzili również, że podczas podejmowanej odnośnie jakiegoś zakupu decyzji, najczęściej decyduje podświadomość. Nabywca może więc nie zdawać sobie sprawy, że wyboru dokonuje nie całkiem świadomie. Tradycyjne metody badań tracą w taki m wypadku na znaczeniu, gdyż są w stanie dostarczyć jedynie części informacji dotyczących prawdziwego zachowania konsumenta i stanowią tylko część informacji przydatnych marketingowcowi.

Neuromarketing skupia się nad bezpośrednim pomiarem reakcji psychofizjologicznej klienta, zmniejsza tym samym możliwość celowej ingerencji badanych w rezultaty.

Poza wspomnianymi wyżej metodami badań wykorzystywanych do pomiarów reakcji, stosowane są jeszcze:

  1. Elektromiografia, czyli diagnostyka czynności elektrycznej mięśni i nerwów, za pomocą urządzenia, które wzmacnia potencjały bioelektryczne. Elektromiografia to badanie dodatkowe, które służy do rozpoznania chorób układu nerwowego.
  2. Eye tracking (okulografia), jest to śledzenie gałek ocznych, stosowane jest od ponad stu lat w takich dziedzinach jak psychologia, medycyna, marketing i innych. Najpopularniejszą metodą jest rejestracja wideo aktywności wzrokowej przy pomocy urządzeń zamontowanych na głowie, albo umieszczonych na biurku. Materiał zebrany z badań poddawany jest obróbce cyfrowej, która pozwoli na analizę zapisu aktywności wzroku.
  3. Reakcja skórno – galwaniczna. To mierzenie zmian oporu elektrycznego skóry. Zmiany te uważane są za objaw przeżywania silniejszych emocji, wykorzystywane są na przykład w wykrywaczach kłamstw.

W literaturze pojawiło się wiele wyników badań, które zmuszają do zastanowienia się i są dość ciekawe. Neuromarketing pomógł zrozumieć mechanizmy zachodzące w mózgu konsumentów oraz zinterpretować je. Wyniki nie są jednak aż tak przełomowe, większość z wniosków nasuwała się instynktownie, bądź też najzwyczajniej w świecie wiedziano o nich, jednak do tej pory nie mogły być doświadczalnie potwierdzone.

W toku badań dowiedziono, że niemal 95% decyzji podjętych przez konsumentów ma swe źródło w podświadomości. Zanim więc uruchomi się myślenie świadome, część decyzji jest już podjęta w nieświadomy, choć często kontrolowany zewnętrznie sposób. Daje to przewagę marketerom oraz reklamodawcom, pozwalając im wpływać na podejmowane przez klientów decyzje. Dowiedziono także, że ludzki mózg stanowią trzy niezależnie funkcjonujące części. Najstarsza z nich odpowiada za podejmowanie decyzji, środkowa za emocje, najmłodsza natomiast za myślenie logiczne oraz dedukcję. Z badań wynika więc, że kluczem do sukcesu producentów jest oddziaływanie na najstarszą część mózgu człowieka. Może warto wybrać się na szkolenie neuromarketingu? Taka wiedza może okazać się przydatna.

Was this helpful?

0 / 0