Ogrody skalne

Ogrody skalne, inaczej zwane alpinariami, to ogrody zbudowane z kamieni, skał i ziemi. Odtwarza się w nim górskie środowisko naturalne, zazwyczaj umieszczając tam roślinność alpejską. Poza funkcją dekoracyjną rolą takiego ogrodu może być hodowanie roślin unikalnych, pod ochroną. Ogrody kamienne często zakłada się w ogrodach botanicznych, arboretach.

Skalniaki należą obecnie do najpopularniejszych elementów ogrodów przydomowych, a ich zakładanie i pielęgnacja daje miłośnikom roślin wiele satysfakcji. Trzeba podkreślić też, że naturalne piękno roślin i kwiatów ukazuje się właśnie w zestawieniu z kamieniem. Dlatego dobre zestawienie ogrodu skalnego wymaga, poza wysiłkiem fizycznym również poczucia piękna, oraz elementarnej wiedzy z zakresu botaniki. Najlepszy widok przedstawia skalniak przypominający krajobraz naturalny. Ogród skalny powinien tworzyć roślinom odpowiednie środowisko bytowania, w szczególności chodzi o warunki glebowe, powinien więc zapewnić właściwą wilgotność ziemi, naturalny skład i odczyn gleby, oraz właściwe nasłonecznienie. Trzeba też pamiętać, że ogrody skalne przydomowe to nie jest prosta do zbudowania i utrzymania rzecz, a usypanie zwykłego kopczyka kamieni i ziemi to nie to samo. Im ogród skalny będzie bardziej podobny do naturalnych gór, tym będzie lepiej.

Ogrody skalne – zakładanie i pielęgnacja

Najlepsze ogrody skalne przydomowe położone są na południowych, dobrze nasłonecznionych stokach wzniesień. Położenie na pagórku zagwarantuje dobry odpływ wody. Trzeba pamiętać, aby w bezpośrednim sąsiedztwie skalniaka nie było wysokich drzew, które uniemożliwiają dobre jego oświetlenie. Skalniak nie powinien być tylko pagórkiem zbudowanym z przypadkowych kamieni, dobrze jest, gdy przybiera formę małego tarasu, leśnej dróżki, murka. Linie powinny być płynne, skarpy swobodnie ukształtowane. Warto też znaleźć parę głazów o postrzępionych brzegach, dzięki czemu bardziej przypominać będą prawdziwe odłamki skalne.

Większość roślin alpejskich wymaga dobrze przepuszczającej gleby, dlatego zwykłą ziemię ogrodową można wymieszać z torfem i grubym piachem, co upodobni ją do ziemi górskiej. Można również dosypać żwiru, który poprawi przepuszczalność gleby, co jest istotne dla roślin nie przepadających za nadmiarem wilgoci. Trzeba też zadbać, żeby ziemię pozbawić chwastów, dlatego odpowiednio wcześniej należy ją spryskać herbicydem, który przenikając do wnętrza chwastów całkowicie je wypleni. Należy zabieg taki wykonać co najmniej dwa tygodnie przed posadzeniem roślin.

Ogrody skalne powinny wyglądać przede wszystkim naturalnie. Wykonanie takiego skalniaka wymaga bardzo dużego wkładu pracy, tym większego, im bardziej naturalnie ma on wyglądać. Trzeba więc odpowiednio go zaplanować, dobrać kamienie i starannie wykonać.

Skalniak powinien mieć trzy główne elementy – podkład, podłoże i kamienie. Grubość warstwy podłoża i kamieni powinna wynosić ok. 20 – 30 cm. Podkład jest warstwą niewidoczną, jest niejako fundamentem ogrodu kamiennego. Jedyny warunek, jaki podkład musi spełnić, to przepuszczalność. Można zatem zastosować gruz betonowy czy ceglany, żwir, czy mieszanina żwiru i ziemi, wystrzegać się należy ziemi gliniastej i piachu rzecznego. Jeśli chodzi o kamień, to najlepiej wybrać taki, który występuje w okolicy, gdyż dzięki temu łatwiej będzie zharmonizować go z krajobrazem. Należy unikać miękkich skał, które szybko ulegają warunkom atmosferycznym, np. kreda. Również twarde skały wulkaniczne, jak granit i bazalt, nie będą odpowiednie. Dość tanie i bardzo dobre są skały piaskowca, w których można łatwo żłobić zagłębienia i kieszenie. Przydatne są także skały wapienne, natomiast najlepszym i najciekawszym kamieniem do ogrodu skalnego jest tuf.

Skały układa się zaczynając od tych największych, wokół których rozkłada się mniejsze. Głazy zakopuje się do około jednej trzeciej ich objętości i odchyla się lekko do tyłu, co zapewnia im stabilność.

Jeśli chodzi o rośliny, to najwygodniejszym rozwiązaniem są te w doniczkach, które można przesadzać przez cały okres ich wegetacji (najlepiej sadzić je w porze optymalnej, gdy nie ma ulewy lub zbyt dużej suszy). Rozmieszczając rośliny w naszym ogródku skalnym trzeba pamiętać o zachowaniu pożądanych odstępów między nimi, gdyż niektóre gatunki są mocno ekspansywne i mogą zagrozić innym.

Po założeniu skalniaka należy koniecznie sprawdzać systematycznie stabilność jego konstrukcji, a także to, czy rośliny nie są przypadkiem zbyt luźno zagnieżdżone w swoich miejscach, czasami konieczne okazuje się dosypanie ziemi. Dopóki rośliny się dobrze nie przyjmą i nie zakorzenią, należy zapewnić im nieco obfitsze podlewanie. W późniejszym okresie podlewanie będzie konieczne tylko w czasie dłuższego braku opadów. Warto obejrzeć ogrody skalne – projekty w galeriach w Internecie, możemy wówczas łatwiej wyobrazić sobie, jaki skalniak chcielibyśmy sobie zbudować.

Was this helpful?

1 / 0

Dodaj komentarz 0