Osobowość neurotyczna

Wrzuć artykuł na Fejsa! poleć na NK

Neurotyk, bo tak nazywamy osobę posiadającą cechy osobowości neurotycznej, to osoba, która ma problemy z zachowaniem równowagi oraz wrażliwości emocjonalnej. Neurotyczność to cecha osób, które posiadają poważne niezrównoważenie na tle swoich emocji, szczególnie o charakterze nerwicowym, bardzo niskiej odporności na stresujące sytuacje, a także bardzo dużą podatność na popadanie w tak zwane stany lękowe. Neurotyczność to zupełne przeciwieństwo równowagi emocjonalnej. Cechy towarzyszące neurotyczności to przede wszystkim lęk, przygnębienie, niska samoocena, napięcie oraz częste poczucie winy.

Problemy te wynikają najczęściej z tego, że autonomiczny układ nerwowy osoby z cechami osobowości neurotycznej jest po prostu szczególnie wrażliwy, co powoduje występowanie często podwyższonego poczucia lęku. Strach neurotyczny różni się od zwykłego strachu jaki odczuwa osoba zrównoważona emocjonalnie, strach neurotyczny dotyczy sytuacji na zaś przewidywanych do przodu, czyli takich, które jeszcze nie miały miejsca i wcale nie muszę się zdarzyć, a mimo to osoba neurotyczna przewiduje już strach i lęk związany z tymi sytuacjami. Lęk neurotyczny może posiadać swoje źródła także w sytuacjach, które miały miejsce i wywołały u osoby z cechami neurotycznymi wielki strach oraz frustrację, co z kolei spowodowało, że sytuacja zostało głęboko w pamięci tej osoby. Osobowość neurotyczna cechują się także tym, że często dochodzi u osób z tymi zaburzeniami do napadów lęku oraz silnej paniki, co może być niebezpieczne dla zdrowia takiej osoby. Napady paniki u osób z problemami na tle neurotycznym powstają dość często bez żadnego powodu, czegoś zupełnie nieokreślonego ale równie często dochodzi do takich sytuacji na podstawie konkretnych przesłanek, sprecyzowanych na konkretnych obawach.

Najpopularniejsza psychoanalityczka, Karen Horney, autorka książki pod tytułem „Neurotyczna osobowość naszych czasów”, to osoba najbardziej rozpoznawana w tym temacie, bardzo dokładnie opisała tą przypadłość w swojej książce z 1981 roku. Doszukiwała się ona przyczyn tych zaburzeń w negatywnych doświadczeniach takich osób z dzieciństwa. Według jej opinii, problem neurotyzmu wynika z tak zwanego podstawowego lęku, inaczej mówiąc odczuwania osamotnienia przez małe dziecko. Związany z tym brak bezpieczeństwa w odczuciu dziecka pojawia się również na skutek braku poszanowanie jego osoby, potrzeb, braku odpowiednim, zdrowym kierowaniem dziecka, poniżania, braku jakiejkolwiek serdeczności, a także na skutek braku lub także zbyt dużej ilości podziwu lub dominacji. Do powstawania osobowości neurotycznej może także dochodzić na skutek obarczania takiej osoby zbyt wieloma lub totalnym brakiem obowiązków, co powoduje, że człowiek, albo ma zbyt wiele na głowie, albo nie ma nic. Nadmierna opiekuńczość, a także zbyt wielka izolacja dziecka od możliwości przebywania z rówieśnikami również może powodować powstawanie cech dla osobowości neurotycznej. Niestety dość częstym zjawiskiem, które powoduje takie zaburzenia są również kłótnie w rodzinie pomiędzy rodzicami i jakiekolwiek zmuszanie dziecka by opowiedziało się po którejś ze stron tegoż konfliktu. W ten sposób dziecko musi jakoś reagować na to co dzieje się wokół niego i wytwarza w sobie mechanizmy obronne mające pomagać w zwalczeniu bezradności oraz odczucia izolacji. W wyniku tego procesu dziecko staje się wrogie swojemu otoczeniu lub uległe, to już nie jest niczym wyznaczone, zależne jest tylko od psychiki dziecka. Impulsem do konkretnego ukierunkowania się może być chęć ukarania swojego otoczeni bądź też chęć odzyskania miłości, której dziecko nie doznało.

W przypadku gdy osoba z cechami osobowości neurotycznej nie potrafi sobie zapewnić odpowiedniego poczucia miłości dąży wtedy do władzy, do przejęcia kontroli nad innymi w celu zapewnienia sobie rekompensaty za wcześniejsze poczucie bezradności. Osoba neurotyczna posiada silne potrzeby wewnętrzne i dąży do ich zaspokojenia, na trzy różne sposoby, dążeniem do ludzi, dążeniem do izolacji od kontaktów z ludźmi lub jawnym przeciwstawianiem się takim osobom.

Jakie więc potrzeby odczuwa osoba o cechach neurotycznych?

Neurotycy przeważnie odczuwają potrzebę uznania, a także uczucia, w wyniku czego taka osoba dość często zabiega o akceptację innych, a w razie odrzucenia przeżywa to niezwykle emocjonalnie. Potrzeba posiadania partnera, w tym przypadku czegoś w rodzaju ekwiwalentu rodziców, rodzica zastępczego, który zaopiekuje się losem takiej osoby i pokieruje ją dalej. Inną potrzebą neurotyka może być odseparowanie się od większości spraw, zamknięcie się na innych, cieszenie się z niewielkich rzeczy oraz usuwanie się na bok w kwestii wielu spraw. Neurotyk próbujący zaspokoić swoją potrzebę bezpieczeństwa może wykorzystywać innych w celu osiągania i zaspokajania swoich potrzeb.

Jak pomóc osobom z cechami osobowości neurotycznej?

W przypadku osób neurotycznych powinno pomagać się im walczyć i radzić sobie ze swoimi zaburzeniami wynikającymi z cech osobowości neurotycznych. Podstawowym korkiem do tego by zacząć sobie radzić z tymi zaburzeniami jest wizyta u psychologa, który po pewnym czasie będzie w stanie określić na jakim poziomie mamy do czynienia z neurotyzmem. W przypadku poważnych zaburzeń takich jak występowanie zaburzeń lękowych czy depresji warto pomyśleć o specjalnej psychoterapii mającej na celu pomoc w przezwyciężeniu swoich słabości.

Was this helpful?

0 / 0