Palpitacja serca

Palpitacja serca to nic innego jak przyspieszenie akcji serca, a mianowicie zwiększenie bicia serca od 100- 120 i więcej razy na minutę. Bicie serca jest mocne i przyspieszone, co nazywa się także kołataniem.

Palpitacja serca – przyczyny

Do najczęstszych przyczyn, które wywołują kołatanie serca należą:

 • nadmierne spożywanie glutaminianu sodu,
 • nadmierne spożywanie kofeiny,
 • nadmierne spożywanie alkoholu,
 • nadmierne spożywanie nikotyny,
 • nadczynność tarczycy,
 • częstoskurcz nadkomorowy (szybki rytm serca, który pochodzi z przedsionków węzła przedsionkowo – komorowego o częstotliwości 100 uderzeń na minutę),
 • migotanie przedsionków (zaburzenie rytmu serca, które polega na nieskoordynowanym pobudzeniu przedsionków serca – może mu towarzyszyć szybka akcja komór),
 • silne wzruszenie,
 • nadmierny wysiłek fizyczny,
 • zaburzenia psychiczne,
 • chwiejność emocjonalna,
 • lęki,
 • nerwice.

Palpitacja serca – leczenie

Lekarze kardiolodzy za najskuteczniejszą metodę leczenia palpitacji serca, uważają przede wszystkim:

 • zdrowe odżywianie,
 • unikanie stresu,
 • brak przemęczenia.

Palpitacja serca u kobiet w ciąży

Taki stan rzeczy u kobiet w ciąży jest jak najbardziej naturalny, ponieważ jej organizm produkuje więcej krwi, co skłania serce do szybszej pracy. Kołatania takie są najczęstsze w pierwszym trymestrze ciąży, w późniejszych etapach ciąży ustają.

Palpitacja serca przy spożywaniu alkoholu oraz innych używek

Skład nikotyny i alkoholu powoduje, iż nasze serce jest zmuszone do większej częstotliwości uderzeń i pompowania krwi. Nadmierne stosowanie używek doprowadza do wszelkich chorób serca i bardzo szybko może dojść do stanu zawałowego.

Alkohole szczególnie wpływające na nasze serce

Metanol – to substancja trująca dla człowieka, wywołuje ślepotę, a nawet śmierć. Metanol powoduje uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, oraz nerwu wzrokowego. W organizmie człowieka alkohol metylowy ulega rozkładowi do tak zwanego formaldehydu i kwasu mrówkowego. Formaldehyd stanowi silną neurotoksynę. Opary alkoholu metylowego bardzo podrażniają błony śluzowe. Do zatruć metanolem bardzo często dochodzi przypadkowo, ponieważ właściwości chemiczne i fizyczne metanolu i alkoholu etylowego są do siebie podobne. Alkohol metylowy jest bezbarwną, palną substancją, która posiada charakterystyczny zapach. Jego temperatura wrzenia wynosi 64,7 °C. Alkohol etylowy –  to jeden z pierwszych otrzymanych, oraz oczyszczonych związków organicznych. Produkowany jest na drodze fermentacji cukru (sacharozy) lub skrobi (zawartej m.in. w zbożu, ziemniakach). Tylko około 5% alkoholu etylowego jest otrzymywane przez fermentację. Największe ilości otrzymywane są w reakcji hydratacji etylenu, która jest katalizowana za pomocą kwasów.

Etanol to bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu i piekącym smaku. Alkohol etylowy, z punktu widzenia medycznego to środek osłabiający działanie centralnego układu nerwowego. W przypadku odurzenia alkoholowego jego działanie jest podobne, do odpowiedzi organizmu na środki znieczulające. Długotrwałe, niekontrolowane spożywanie etanolu prowadzi do uzależnienia. Metabolizm alkoholu etylowego zachodzi przede wszystkim w wątrobie i związany jest z utlenianiem zachodzącym w dwóch etapach: najpierw powstaje acetaldehyd, a następnie tworzy się kwas octowy. Toksyczne działanie acetaldehydu i alkoholu etylowego, w przypadku alkoholików, powoduje fizyczną dewastację organizmu i pogorszenie się przemian metabolicznych. Zwykle to właśnie wątroba jest głównym miejscem zachodzenia metabolizmu alkoholu, ulega ona więc najpoważniejszym uszkodzeniom. Alkohol niszczy także naczynia krwionośne, mięsień sercowy, prowadzi do arytmii, nadciśnienia, oraz niewydolności krążenia. Powoduje destrukcję komórek nerwowych w korze mózgowej. Poza tym jest przyczyną nieżytów przełyku, owrzodzenia dwunastnicy i żołądka. Prowadzi również do stanów zapalnych trzustki i powoduje uszkodzenie wchłaniania pokarmów w przewodzie pokarmowym. U osób uzależnionych od alkoholu występuje również zwiększone ryzyko zachorowania na choroby weneryczne, nowotworowe oraz zakażenie wirusem HIV. Alkoholicy mają obniżoną odporność, przez co stają się bardziej podatni na choroby. Obserwuje się u nich również niedobór witamin i składników mineralnych.

Was this helpful?

0 / 0