Podróże astralne

Podróże astralne to inaczej proces wychodzenia z ciała fizycznego, osiągany podczas wyższego rozwoju duchowego. Kiedy człowiek ma opanowaną zdolność kontrolowania własnego umysłu, osiągnięcie takiego stanu jest dużo prostsze. Osoby budujące własną świadomość, budują własną nadświadomość, przyłączając się tym samym do wyższych pól elektromagnetycznych. Człowiek odłączając się od ciała fizycznego, wędruje w inne wymiary.

Niższe plany podróży astralnych po których podróżuje człowiek:

  • Astralny,
  • Eteryczny,
  • Spitytualny.

Są też tak zwane plany wyższe, ale może je osiągnąć tylko osoba z perfekcyjnie rozwiniętym ciałem wyższym.

Wyróżnia się 7 głównych planów:

  1. Fizyczny,
  2. Emocjonalny,
  3. Mentalny,
  4. Intuicyjny,
  5. Spirytualny,
  6. Chrystusowy,
  7. Boski.

Podróże astralne – ćwiczenia

Bardzo ważnym elementem przygotowującym do podróży astralnej jest dobre samopoczucie. Nie możemy czuć przygnębienia, zmęczenia i innych negatywnych emocji. Kiedy jesteśmy zrelaksowani zacznijmy tańczyć czując każdy ruch naszych rąk, nóg, głowy, rozluźniając powoli i stopniowo nasze mięśnie. Następnym etapem jest ćwiczenie napinania i rozluźniania mięśni, można je wykonać stojąc, lub leżąc, co będzie najwłaściwsze. Kiedy już leżymy napinajmy i rozluźniajmy nasze mięśnie od stóp, po czubek głowy. Zastosujmy przy tym muzykę relaksacyjną. Kiedy już poczujemy kontakt z fizycznym ciałem zacznijmy miarowo oddychać. Gdy zaczniemy ziewać, jest to bardzo dobry objaw, oddychajmy spokojnie i miarowo Pozwólmy naszemu mózgowi sterować naszymi funkcjami, wprowadźmy się w stan półsnu.

Podróż odbywajmy w zaciemnionym pomieszczeniu.

Podróże astralne – zagrożenia

Zagrożeniem takim przede wszystkim jest utrata poczucia rzeczywistości i zatarcie granic między światem astralnym, a rzeczywistym. Zbyt częste wprowadzanie się w stan astralnych podróży może spowodować zaburzenia w relacjach z naszym codziennym otoczeniem: osobami w pracy, rodziną, przyjaciółmi. Niebezpieczeństwem może być większa nerwowość, nadpobudliwość, lub też stan zupełnie odwrotny, czyli całkowita izolacja od otoczenia. Mogą też nastąpić zaburzenia w postrzeganiu świata jako czegoś co więzi, jest złe. Obcowanie ze światem astralnym może stać się niebezpieczną obsesją wyniszczającą nasz organizm. W przypadku takich objawów należy natychmiast udać się do psychologa, bądź nawet psychiatry.

Was this helpful?

0 / 0