Przepowiednie Nostradamusa

Dawno temu żył człowiek, który nazywany był Nostradamusem… Stworzył on księgę, w której spisał swoje wizje, pojawiające się ponoć pod boskim wpływem… Z czasem umarł, a ludzie odkryli, że jego wizje są przepowiedniami i… się sprawdzają! W dwudziestym pierwszym wieku prawdopodobnie nie ma człowieka, który by nie wiedział, czym są Przepowiednie Nostradamusa.

Nostradamus pisząc swoje przepowiednie nie do końca był świadom tego, że zapisuje losy całej ludzkości. Jego życie nie należało do łatwych – znał przyszłość, co może wydawać się błogosławieństwem.

Przepowiednie Nostradamusa

Jednak gdy wie się za dużo, jest to tylko i wyłącznie przekleństwo. Ponadto ludzie go nie rozumieli, bali się go – nie ma w tym nic dziwnego – to były dawne czasy, społeczeństwo było dużo bardziej przesądne niż jest teraz – a i teraz ludzie drżą czytając Przepowiednie Nostradamusa. Więc łatwo sobie wyobrazić co działo się kiedyś.

Przepowiednie Nostradamusa dla Polski

Aktualnie o przepowiedniach Nostradamusa mówi się coraz częściej – związane jest to z kilkoma, które ponoć sprawdziły się w ostatnim czasie. Na przykład według wielu osób Nostradamus napisał o zamachu na World Trade Center. Znana jest też wszystkim przepowiednia mówiąca o tym, że “spadnie metalowy ptak z ważnymi osobistościami“, co ludzie wiążą z niedawną tragedią w Smoleńsku. Przepowiednia z metalowym ptakiem okazała się jednak zmyślona na potrzeby chwili, nie ma takich wersów w księdze przepowiedni. Jednak nie wszystkie przepowiednie się sprawdziły – według Nostradamusa papieżem miał teraz być Murzyn – chociaż niektórzy i tak się doszukali w tym prawdy.

Przepowiednie Nostradamusa na 2012

Wiele się mówi też o roku 2012. Niektóre przepowiednie w sposób oględny opowiadają o końcu świata, a ludzie wiążą to właśnie z datą 2012. Jednak na przepowiednie trzeba brać poprawkę – tak naprawdę zrozumienie ich zależy od wyobraźni, bowiem Nostradamus nigdy nie pisał wprost, zawsze tylko opisywał swoje wizje. A wizje są czymś płynnym, niewyraźnym, niepewnym…

Wierzyć w przepowiednie Nostradamusa czy nie? To już zależy tylko od tego na ile się jest bogobojnym oraz od wyobraźni. Bowiem w każdej przepowiedni można się doszukać prawdy – czasem od razu, a czasem dopiero po dogłębnej analizie. Czy to zaraz znaczy że te przepowiednie są prawdą? A może to tylko dowód na to, jak bardzo ludzkość lubi dramatyzować, straszyć się? Dowód na to, że potrzebujemy mieć przed sobą niepewność, a jednocześnie wierzyć w to, że wszystko jest gdzieś zapisane, że nie mamy wpływu na nasz los?

Was this helpful?

0 / 0