Puszcza Białowieska

puszcza-bialowieska_m-8148167Nie wiele jest jeszcze takich miejsc, gdzie swoim pięknem zachwyca przyroda. Jak rzadko wybieramy się dziś z rodziną na łono natury by pokazać dzieciom piękno natury, nauczyć przyrody czy choćby nawet najzwyczajniej odpocząć. A przecież nie ma nic piękniejszego niż zielony las, cisza, piękne rośliny, śpiew ptaków i leśna zwierzyna, a przy tym my podczas rodzinnego pikniku. Chyba nie wolisz od tego zatłoczonego bistro, tłumu ludzi i zapachu przypalonego kotleta? No tak tylko gdzie dziś można zwiedzić tak piękne miejsca, gdzie jeszcze można spotkać prawdziwą przyrodę, czy istnieją takie miejsca? Dziś przecież zwyczajna wieś takowej wsi nie przypomina, nie ma na niej kur, świń i naturalnego zapachu, a jeździ mnóstwo aut, widać piękne domy, zielony ogródki i ewentualnie konia w gospodarstwie. Gdzie więc wypocząć?

puszcza-bialowieska-zubry_m-8356391 Puszcza Białowieska

Choć nie wszystkim znana, wciąż istnieje, Puszcza Białowieska to doskonały kompleks leśny położony na terenie Polski oraz Białorusi. Zdecydowanie odznacza się ogromnymi walorami przyrodniczymi, a także historycznymi, można więc śmiało zaryzykować stwierdzeniem iż każdy znajdzie coś dla siebie, wybierając się na piękne łono przyrody Puszczy Białowieskiej. Co najbardziej zaskakujące, Puszcza Białowieska zachowała ostatnie fragmenty lasu o charakterze pierwotnym, gdzie można spotkać największą z populacji wolnego żubra.

puszcza-bialowieska-polozenie_m-6848045 Puszcza Białowieska – położenie

Puszcza Białowieska to masyw leśny, który powstaje dzięki czterem dawnym puszczom. To właśnie Puszcza Białowieska jest jedną z nich, tą największą, a zarazem centralną, dlatego też tworzy jedną nazwę ich wszystkich. W jej skład wchodzą również Puszcza Ladzka (należąca do Białorusi), Puszcza Świsłocka (należąca do Białorusi) oraz Puszcza Szereszewska.

Dawniej, a dokładniej w XVI wieku do Głównej Puszczy Białowieskiej przylegały również:

 • Puszcza Jałowska,
 • Puszcza Błudowska,
 • Puszcza Czrniłowska,
 • Puszcza Łyskowska.

Obecnie Puszcza Białowieska leży na pograniczu zarówno Polski jak i Białorusi, zajmując w ten sposób około 1500 km² (część Polski w tym to około 42%). Geograficznym środkiem puszczy uznano miejscowość Białowieża.

puszcza-bialowieska-flora_m-1027072 W polskiej części Puszczy możemy wyróżnić kilka typów krajobrazu:

 1. Najbardziej popularny krajobrazem Puszczy Białowieskiej są płaskie równiny i gliniaste moreny dennej, zajmujące około 40%. Pokryty jest glebami brunatnymi, opadowo-glejowymi oraz płowymi. W większości zalesione lasami liściastymi, a w szczególności grądami. Tereny te posiadają dużą różnorodność biologiczną. Co jest bardzo wyjątkowe, zachowało się tu bardzo wiele drzewostanów oraz drzewostanów o naturalnym charakterze.
 2. Kolejny krajobraz zawiera piaszczysto-żwirowe wzgórza oraz faliste tereny moreny ablacyjnej. Zajmują około 30% powierzchni Puszczy Białowieskiej. Większość z nich to obszary wododziałowe, które pokrywają mezotroficzne odmiany gleb brunatnoziemnych, a także gleb bielicoziemnych. Zdecydowanie dominuje tu grądy ciepłolubne oraz bory mieszane. Te tereny z pewnością należą do najsilniej zmienionymi terenami puszczy.
 3. Czas na krajobrazy równin akumulacji biogenicznej, które zajmują około 17% Puszczy Białowieskiej. Zdecydowanie dominują tu łęgi, które doskonale rozwijają się na czarnych ziemiach, a także glebach murszowych czy glejowych.W tym niezwykłym miejscu możemy również spotkać zbiorowiska leśne takie jak:
  • Subborealna świerczyna na torfie,
  • Brzezina bagienna,
  • Bagienne lasy,
  • Olsy.
 4. Ostatnim krajobrazem są równiny piasków eolicznych oraz wydmy. Zajmują ją bory sosnowe, wilgotne bory czernicowe, bory bagienne, bory brusznicowe, a także pozbawione drzew torfowiska wysokie. Puszcza Białowieska znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego, który jest dość chłodny, często określanych jako klimat leśny.

puszcza-bialowieska-fauna_m-4039187 Puszcza Białowieska i jej piękno

Najczęściej spotykane w Puszczy Białowieskiej są zdecydowanie rośliny naczyniowe, których znajdziemy około 1020 gatunków. Flora drzew to około 26 gatunków, gdzie znacznie większa część to drzewa liściaste bo aż 21.

Zaobserwujemy również:

 • Około 19 gatunków paproci,
 • 6 gatunków widłaków,
 • 7 gatunków skrzypów,
 • 54 gatunki wątrobowców,
 • 260 gatunków mchów,
 • 325 gatunków porostów.

Puszcza Białowieska – ssaki

W Puszczy Białowieskiej spotkamy 58 ciekawych gatunków zwierząt, takich jak:

 • Żubr,
 • Ryś,
 • Wilk,
 • Łoś,
 • Sarna,
 • Jeleń,
 • Dzik,
 • Kuna leśna,
 • Dzik,
 • Wydra Europejska,
 • Gronostaja,
 • Tchórza zwyczajnego,
 • Zając szarak,
 • Zając białek,
 • Bóbr europejski.

puszcza-bialowieska-mapa_m-2954676Puszcza Białowieska – ptaki

Spotkamy również około 45 gatunków ptaków, między innymi takie jak:

 • Dzięcioł białogrzbiety,
 • Orzełek włochaty,
 • Lelek,
 • Sóweczka,
 • Dzięcioł trójpalczasty,
 • Bocian czarny,
 • Trzmielojad,
 • Muchołówka mała.

Was this helpful?

0 / 0