Raelianie

Raelianizm, Raelizm lub po prostu Ruch Raeliański, to filozofia, która została opracowana przez francuskiego byłego kierowcę rajdowego oraz dziennikarza, Claude’a Vorilhon’a. Ten były francuski dziennikarz przyjął specjalnie imię Rael, stąd też nazwa dla całej filozofii założonego ruchu międzynarodowego. Sam twórca tego ruchu, twierdzi iż dostał instrukcje dla całej ludzkości od naszych twórców, żyjących gdzieś w kosmosie na innej planecie. Otrzymał również przekaz, który stanowił główną podstawę filozofii całego ruchu Raeliańskiego. Istoty podobne do nas, które nas stworzyły według twórcy tego ruchu nazywają się Elohimami. Według filozofii tego ruchu, ludzie postrzegali te istoty jako swoich stwórców, ze względu na ich wysoce zaawansowaną technologię, określali ich mianem aniołów lub bogów, a założyciele każdej wiary na naszym globie mieli być rzekomo inspirowani przez wielokrotne wizyty Elohimów na naszej planecie. Ruch Raeliański powstał w Paryżu, w roku 1974, założony został przez wcześniej wspominanego już byłego francuskiego dziennikarza i kierowcę rajdowego Claude’a Vorilhon’a. Początkowo Ruch Raeliański nosił nazwę MADECH. Raelianie opierają swoją filozofię na zjawisku nazywanym UFO, jest to jeden z największych, jeśli nie największy ruch tego typu na całym świecie.

Filozofia Ruchu Raeliańskiego

Cała filozofia Raelian opiera się na twierdzeniu, iż wszelkie życia na naszej planecie powstało na skutek syntezy DNA z komórkami DNA pozaziemskiej, lepiej technologicznie rozwiniętej cywilizacji, nazywanej Elohim. Według wierzeń tego ruchu, rasa ta od dawna przysyła na Ziemię swoich proroków (Budda, Mojżesz, Jezus), by Ci przygotowywali ludzkość na bieżąco do wszelkich zmian, które mają zajść na naszej planecie. Jednak rasa Elohim, w dużej mierze pozostawiła ludzkość samą sobie, by ta mogła się rozwinąć technologicznie, rozwinąć cywilizację oraz kulturę, aż do czasu gdy nadejdzie ostatni prorok wieszczący apokalipsę, kiedy to też wyjawi całą prawdę. Raelianie budują Ambasady, swego rodzaju miejsca święte, gdzie po przybycie Elohim będą mogli ich powitać, patrząc na nich jak na równych sobie, a nie jak bogów. Raelianie wierzą w samoakceptację oraz tolerancję, w swoich poglądach faworyzują twierdzenie, że na cały świat oraz na nas samych może oddziaływać jedynie to co ma postać materialną, mierzalną, twierdzenie to definiuje się jako fizykalizm. Raelianie wierzą w istnienie rasy „stwórców”, Elohim, a jednocześnie zaprzeczają jakiemukolwiek istnieniu duszy, niedostrzegalnego boga. Wierzą również w paradygmat epifenomenalizmu, który mówi o tym, że człowiek może przetransferować swój umysł oraz osobowość do drugiego, takiego samego, sklonowanego ciała, co umożliwia życie wieczne jeśli sklonowane ciało nie będzie żyło w tym samym czasie co pierwowzór. Cała filozofia raeliańska jest powiązana z projektem Valiant Venture, wspieranego przez Raela. Projekt ten oferuje serwis nazywany potocznie Clonid. Polega to na klonowaniu dziecka za pomocą DNA, usługa ta oferowana jest dla bezpłodnych par oraz homoseksualistów. Według Raelian, zdrowe odżywanie, zdrowy styl życia oraz zmysłowość stanowią główne czynniki dla odbycia szczęśliwego i długiego życia, dlatego też wspierają oni te idee za pomocą seminariów, happeningów, czy demonstracji. Zaleceniem Raelian przed przystąpieniem do Ruchu Raelianów, jest przeczytanie książki „Przesłanie od przybyszów z kosmosu”, które szczegółowo opisuje całe spotkanie Raela z Elohim. Pomoże to w zrozumieniu raeliańskiej filozofii życia.

Organizacja Raelianów

Cała organizacja Raelianów ma hierarchiczną strukturę, podzieloną według tak zwanych poziomów. Począwszy standardowo od nowicjusza, a skończywszy na poziomie szóstym. Wszyscy członkowie posiadający poziom czwarty, poziom piąty oraz poziom szósty, określani są jako przewodnicy. Przewodnik poziomu szóstego jest przewodnikiem przewodników, który może mianować przewodnika poziomu piątego (przewodnik kapłan) oraz przewodnika poziomu czwartego (przewodnik biskup). Z kolei przewodnicy stopnia piątego i czwartego mają możliwość zgłoszenia członków o niższych stopniach do nominacji na wyższy stopień, odbywa się to na corocznym seminarium Raelianów. Co siedem lat, kongregacja biskupów wybiera osobę na przewodnika poziomu szóstego, gdzie jak dotychczas zawsze wybieranym był Calude Vorilhon, założyciel Ruchu Raeliańskiego.

Raelianie w Polsce i na świecie

Na całym świecie jest prawdopodobnie około pięćdziesięciu tysięcy członków Ruchu Raeliańskiego, a „filie” tego ruchu znajdują się w około 67 krajach na całym świecie. Największa ilość Raelianów znajduje się w Kanadzie, Japonii oraz we Francji. W naszym kraju jest około dwudziestu Raelian, w tym jedna osoba pełniąca funkcję przewodnika kapłana. W 1995 roku, sam Claude Vorilhon odwiedził stolicę naszego kraju z okazji promocji wcześniej wymienionej książki, przetłumaczonej na język polski, a od 1994 roku w naszym kraju jest wydawany kwartalnik „Raelianin”. Była także próba zarejestrowania Polskiego Ruchu Raelian, jednak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wyraziło zgody na rejestrację podważając religijni charakter tego ruchu, miało to miejsce w 1998 roku, dokładnie 6 lutego.

Was this helpful?

1 / 0