Rodzina patologiczna

Wrzuć artykuł na Fejsa! poleć na NK

Najgorszą sytuacją jest fakt, gdy dziecko wychowywane jest w rodzinie patologicznej. Spotykamy się z nimi coraz częściej i coraz też częściej normalne, zwykłe rodziny, również w takie się zamieniają. Czym więc taka rodzina patologiczna jest?

Rodzina patologiczna – definicja

Z pewnością nie ma jednej spójnej definicji, która by dobrze określiła, czym owa patologiczna rodzina jest. Tak naprawdę, spotykamy się z nimi w różnych sytuacjach. Mogą to być bowiem rodziny, w których występuje alkoholizm, w których jest przemoc, w których nie zaspokaja się podstawowych, niezbędnych psychicznych i społecznych potrzeb swoich członków. Rodzina patologiczna więc, to taka, w której występuje wiele niekorzystnych warunków, powodujących, że nie można dobrze funkcjonować, nie można się spełniać, w końcu, nie można być osobą szczęśliwą.

Rodzina patologiczna a rozwój dziecka

Czy zastanawialiśmy się nad tym kiedyś, jaki taka patologiczna rodzina ma wpływ na dziecko? Jak ono się czuje, jakie ma odczucia, emocje, jak na to wszystko patrzy? Z pewnością nie może o tym wiedzieć nikt, kto tego nie doświadczył i kto tego nie przeżył sam, nie doświadczył tego na własnej skórze.

Na pewno możemy myśleć i wyobrażać sobie, jakie odczucia są w dziecku, które żyje w patologicznej rodzinie, ale nigdy, nie doświadczając tego, nie możemy powiedzieć, że wiemy, jak to jest!

Z pewnością patologia wpływa na dziecko bardzo negatywnie. Nie ma ono swojego systemu wartości, nie wie, co znaczy miłość, przyjaźń, zaufanie. W przyszłości często, dziecko takie nie ma pojęcia, jak stworzyć własną rodzinę. Nie miało ono bowiem wzorca do naśladowania i nie wie, jak ma postępować i jak ma się zachowywać.

Bardzo często zdarza się tak, że taki człowiek obiecuje, że nigdy nie stworzy takiej rodziny, w jakiej sam się wychował, ale właśnie robi zupełnie odwrotnie. Powtarza schemat z domu rodzinnego.

Jakim sposobem dziecko które staje się mężczyzną ma wiedzieć, co znaczy być dobrym mężem i wspaniałym ojcem, jeśli będąc małym dzieckiem, wciąż tylko widziało, jak ojciec bije matkę, jak pije alkohol, jak wyzywa z byle powodu. Jak taki mężczyzna ma wiedzieć, co znaczy być ojcem, kiedy będąc małym, nigdy nie rozmawiał z ojcem, nigdy się z nim nie bawił, nigdy się do niego nie przytulił.

Patologia rodziny

Należy zdać sobie sprawę, że w takich patologicznych przypadkach pomoc rodzinie jest niezbędna. Jeśli ktoś mieszka praktycznie z dziećmi na ulicy, jeśli ktoś nie ma co włożyć do garnka, jeśli widzi się, jak dzieci są bite i poniewierane, na pewno należy pomóc. Jest to obowiązkiem każdego człowieka.

Na szczęście istnieje coraz więcej różnorodnych placówek, które zajmują się tego typu problemami. Im więcej będzie osób, im więcej będzie miejsc, które chcą pomóc takim osobom, tym większe będzie prawdopodobieństwo, że dzieci, pochodzące z rodzin patologicznych, będą mogły normalnie żyć i normalnie funkcjonować w przyszłości. Dajmy tym dzieciom szansę na prawdziwe życie. Wyciągnijmy je z bagna w którym się znajdują i w którym bardzo często, przechodzą największe cierpienia i udręki. Czasami wystarczy tak niewiele, a można dać ludziom szczęście.

Was this helpful?

2 / 0