Rozwój ciąży

Rozwój ciąży

Rozwój ciąży, mimo iż wielu ludzi deklaruje, że wie o nim wiele, jest w dalszym ciągu procesem słabo przez szerszą grupę ludzi poznanym i „oswojonym”. Zaledwie niewielka grupa ludzi uświadamia sobie, jak wielkie i gwałtowne procesy zachodzą w czasie trwania ciąży w organizmie kobiety. Wystarczy spojrzeć na tak często popełniane przez młodych rodziców błędy, jak chociażby palenie papierosów czy picie alkoholu w ciąży, dowodzą one, że brak im elementarnej wiedzy na ten temat.

Rozwój ciąży

rozwoj-ciazy-tydzien-po-tygodniu_m-3426261Ciąża u kobiety trwa średnio 269 dni (czyli około 40 tygodni), w ciągu tych dni dochodzi do powstania w jej łonie nowego człowieka, którego początku należy dopatrywać się w dwóch łączących się komórkach: komórce jajowej u plemniku. Z tych właśnie niepozornych elementów powstanie ważący średnio trzy i pół kilograma mały człowiek.

Moment połączenia się plemnika z komórką jajową nazywamy zapłodnieniem. Dochodzi do niego przeważnie w jajowodzie (a konkretniej w jednej jego części, zwanej bańką). Przez jajowód przemieszcza się zapłodniona już komórka jajowa. Takie przemieszczanie trwa około dwóch – trzech dni i kończy się w jamie macicy. W trakcie tej wędrówki dochodzi już do podziałów komórki, która przekształca się w zygotę a następnie w zarodek. Zarodek umiejscawia się w ścianie macicy, gdzie zachodzi dalszy jego rozwój.

Rozwój ciąży tydzień po tygodniu

rozwoj-ciazy-dzien-po-dniu_m-3423740Najbardziej strategiczne dla całego przebiegu ciąży i jej prawidłowego rozwoju są pierwsze tygodnie. Zmiany, które wówczas zachodzą, mają ogromne znaczenie dla reszty ciąży, rozwoju dziecka i jego funkcji życiowych.

Najważniejsze organy wewnętrzne (takie jak serce, naczynia krwionośne) powstają już na przestrzeni drugiego i trzeciego tygodnia, kiedy zarodek nie ma jeszcze sprecyzowanego kształtu. W czwartym tygodniu ciąży, gdy zarodek waży jeszcze setne części grama, pojawiają się zawiązki kończyn, płuc, wątroby, żołądka, mózgu. Również wtedy zaczyna bić serce dziecka. Dlatego tak ważne jest prawidłowe postępowanie właśnie w tym okresie ciąży, gdyż powstają kluczowe dla życia dziecka narządy. Piąty i szósty tydzień ciąży to pojawienie się zawiązków twarzy, stóp i rąk, powstawanie komór sercowych, mięśni, chrząstek, następowanie dalszego rozwoju płuc, układu pokarmowego. Wtedy również rozpoczyna się proces kostnienia kości.

W ósmym tygodniu ciąży zarodek nabiera rysów właściwych człowiekowi, dochodzi do różnicowania się narządów płciowych i ma miejsce dalszy rozwój płciowy.

Dalsze tygodnie ciąży to kontynuacja procesów rośnięcia i różnicowania już istniejących układów. W niedługim czasie będzie można zaobserwować u swojego dziecka w badaniu ultrasonograficznym praktycznie wszystkie narządy, oraz określić, czy nie mają miejsca żadne wady wrodzone płodu.

Płód zdolny jest do samodzielnego przeżycia poza organizmem matki już około 37 tygodnia ciąży (osiąga wówczas masę co najmniej 2,5 kilograma), jednakże aby osiągnął pełny rozwój i nastąpiło fizjologiczne rozwiązanie ciąży, potrzeba jeszcze od dwóch do trzech tygodni. Ciąża zakończona jest porodem (najlepiej, jeśli jest on naturalny).

Was this helpful?

1 / 0