Rzeki Polski

Wisła koło Torunia

Rzeki Polski to można powiedzieć jak sama nazwa wskazuje temat…rzeka. Gdybyśmy opisali wszystkie rzeki w Polsce wyszłaby nam z tego pokaźna księga, dlatego w naszym artykule skoncentruje się na ogólnych informacjach o wszystkich z nich oraz postaram się napisać coś więcej o dwóch największych rzekach to jest Wiśle oraz Odrze.

Teren Polski leży w dorzeczu trzech mórz: Morza Bałtyckiego, Czarnego oraz Północnego. Nasze największe rzeki to znaczy Wisła oraz Odra charakteryzują się asymetrii swoich dopływów. Związane jest to z charakterystycznym dla Polski nachyleniem terenu w kierunku północno-zachodnim.

Rzeki polskie

Ujście Wisły oraz Odry ma charakter deltowy, czyli mówiąc pokrótce układ ich ujść przypomina swoim wyglądem grecką literę zwaną deltą. Siatka rzek w Polsce jest dosyć znaczna, lecz nieregularna. Zdecydowanie najwięcej rzek występuje w Karpatach oraz Sudetach oraz na nizinach charakteryzujących się mało przepuszczalnym podłożem. W Polsce głównym zasileniem rzek są śniegi oraz deszcze. Niewielki udział mają wody podziemne. Najwyższy stan wód możemy zaobserwować wraz przyjściem wiosny, kiedy zanika pokrywa śnieżna, tj. w okresie luty-kwiecień oraz w czerwcu i lipcu podczas obfitych opadów w górach. Najniższy zaś stan obserwujemy wczesną jesienią. Nad morzem wysokie stany wód możemy też zaobserwować podczas spiętrzania się wody podczas sztormów.

Wszystkie rzeki w Polsce zimą zamarzają. Na zachodzie obserwujemy to zjawisko przez okres miesiąc, w centrum zaś i na wschodzie przez około 3 miesiące. Nasze rzeki charakteryzują się też zmienną głębokością. Dosyć stały poziom zachowują one w regionie pojezierze, bardzo zmienne są za to w rejonie górskim.

Rzeka Wisła

Powiedzmy teraz kilka słów o największych z naszych rzek. Bez dwóch zdań królową polskich rzek jest Wisła. Ma długość aż 1047 km i jest najdłuższą rzeką uchodzącą do Morza Bałtyckiego. Źródło tej rzeki znajduje się w górach w Beskidzie Śląskim, uchodzi zaś do Zatoki Gdańskiej. Wisła ma trzy potoki źródłowe, mianowicie Białą i Czarną Wisełkę, która jeszcze w górach łączy się w Wisełkę, po czym łącząc swój nurt z Malinką wypływa już z gór jako Wisła. Zaś 50 km od swojego ujścia do morza Wisła rozdziela się na dwie odnogi: Leniwkę oraz Nogat, które tworzą szeroką deltę zwaną Żuławami. Dorzecze Wisły zajmuje dokładnie powierzchnię 194 424m². Wisła przepływa przez wiele leśnych kompleksów także wypoczynek nad nią ze względów wizualnych to na pewno świetny pomyśl, nie jest to jednak niestety rzeka czysta. Ocenione, że aż 56% rzeki nie mieści się w żadnych klasach czystości. Lepiej więc zrezygnować z kąpieli w niej, może to się bowiem okazać wątpliwą przyjemnością. Wisła doczekała się również swojego święta. Od roku 2008 organizowane jest specjalnie „Święto Wisły”, podczas którego promowane są wszelkie formy wodnej aktywności.

A teraz odrobina historii. W przeszłości Wisła była określana, jako Vistla i Vistula. Nazwę tą wiązano z historią celtycką, germańską bądź też słowiańską, ostatecznie jednak przyjęto, że pochodzi ona od ludów indoeuropejskich. Wincenty Kadłubek nazywał zaś ją Vandalus, kojarząc nazwę z imieniem Wanda, która oznacza wodę a tę z kolei od litewskiego słowa vanduo oznaczającego wodę.

Rzeka Odra

Drugą co do długości rzeką Polski jest Odra. Ma ona długość 854 km w tym 742 km na terenie – Odra bowiem jest rzeką, której źródła znajdują się w Czechach, w Sudetach Wschodnich. Uchodzi zaś do Roztoki Odrzańskiej, będącej częścią Zalewu Szczecińskiego. Odra, mimo że jest rzeką czystszą od Wisły również nie może się poszczycić wysoką klasą czystości. Zawiera bowiem wiele metali ciężkich. Do najważniejszych dopływów Odry możemy zaliczyć: Nysę Kłodzką, Kaczawę, Bóbr czy Wartę. Odra przepływa przez 3 ważne miasta w Polsce takie jak Wrocław, Szczecin oraz Opole. Odra jest również rzeką, którą wędkarze dosyć często wybierają na miejsce swoich połowów. Znaleźć w niej bowiem można dosyć dużą i różnorodną liczbę ryb.

Rzeki Polski mimo swojej urody sprowadziły niestety w ostatnich latach na nasz kraj wiele kataklizmów. Żywioł, jakim jest woda pochłonął niejednemu mieszkańcowi majątek całego życia. Podczas intensywnych opadów czy też nagłych roztopów rzeka wzbiera powodując powodzie. Aby im zapobiec budowane są zbiorniki retencyjne, jednak nie zawsze są one w stanie poradzić sobie z ogromem kataklizmu. Zarówno Wisła jak i Odra, z pozoru rzeka uboga w wodę doprowadziły do groźnych w skutkach powodzi w roku 1997 oraz 2010.

Podsumowując – nasze rzeki mają swoje jasne i ciemne strony. Z jednej strony w wielu miejscach, szczególnie tam gdzie przepływają przez parki krajobrazowe tworzą piękne, malownicze widoki, z drugiej zaś to bardzo niebezpieczny żywioł, którego człowiek mimo postępów w technice nie jest w stanie zahamować.

Was this helpful?

3 / 5