Sakrament bierzmowania

Czy zastanawialiśmy się kiedyś nad tym, jakie znaczenie ma dla każdego z nas przyjęcie sakramentu bierzmowania? Jaka jest tak naprawdę istota i znaczenie tego sakramentu, dla życia każdego człowieka? Tak naprawdę, choć wielu o tym nie wie, ten sakrament, obok komunii czy innych sakramentów, jest tak samo ważny i potrzebny każdemu człowiekowi.

Sakrament bierzmowania

Istotę tego sakramentu stanowi przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary i uzdolnienie doświadczania jej i do jej obrony, zawsze, kiedy będzie to potrzebne. Tak naprawdę bierzmowanie jednoczy człowieka z Jezusem Chrystusem. Człowiek poprzez ten sakrament staje się pełnoprawnym i najlepszym świadkiem Jezusa, który odtąd może bronić swojej religii i może świadczyć, jak wiele Bóg dla niego znaczy!

Skąd wzięła się sama ta nazwa? Jakie jest jej pochodzenie? Nazwa ,,bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa ,,bierzmo”, które określało belkę, podtrzymującą strop, czy pułap domu. Symbolika więc tego wyrazu ma znaczenie ukryte. Bierzmowanie bowiem ma za zadanie podtrzymywać i umacniać wiarę w to, co od momentu chrztu świętego jest nam przekazywane i jest nam wpajane przez rodziców i przez kościół.

W niektórych kościołach, na przykład w kościele prawosławnym, bierzmowanie udzielane jest z chrztem i komunią, już dla najmłodszych dzieci. W Kościele Katolickim zaś jest tak, że bierzmowanie przyjmuje się, kiedy jest się już prawie dorosłym człowiekiem. To powoduje, że każdy młody człowiek sam może zdecydować, czy chce podążać śladami Jezusa, czy też woli wybrać inną drogę.

Żeby dana osoba mogła przystąpić do tego sakramentu, musi dużo wcześniej przygotować się do tego. Ksiądz przygotowuje bowiem dla każdego kandydata karteczkę, na której są wszystkie informacje, odnośnie tego co musi umieć, co musi zaliczyć i na jakiś uroczystościach musi być.

Sakrament bierzmowania – liturgia

Sam sakrament bierzmowania dokonywany jest przez kapłana lub biskupa. Krzyżmo jednak, którego się używa do tego sakramentu, zawsze musi być poświęcone przez samego biskupa. Bierzmowanie polega na tym, że namaszcza się czoło krzyżmem wymawiając przy tym formułkę Pieczęć Daru Ducha Świętego.

Ważną rolę podczas tego sakramentu odgrywa świadek takiej osoby. Jest on bowiem osobą, która widzi to, że dana osoba została umocniona wiarą. Świadek podczas takiej uroczystości kładzie prawą dłoń na ramieniu bierzmowanego.

Jeśli ktoś decyduje się na bierzmowanie, jednoznaczne jest to z tym, że musi sobie wybrać imię, które będzie odtąd nosił. Zazwyczaj wybiera się imiona znanych świętych, które coś dla Kościoła znaczą. Przed dokonaniem samego wyboru, warto zasięgnąć po żywoty świętych, które dostępne są na wielu stronach internetowych i w wielu książkach. Jeśli bowiem mamy wybrać kogoś, kto będzie nas strzegł i kto będzie z nami, powinna to być osoba, która coś wniosła w życie, która zasługuje na uznanie i której imię będzie dla nas dumą. Może warto przed bierzmowaniem prześledzić takie życiorysy i zobaczyć, kim dana osoba jest i co znaczyła w życiu kościoła. Nie można wybierać sobie z góry jakie imię chce się przyjąć, gdyż to po prostu wcale nie o to chodzi. Nie takie ma to znaczenie.

Was this helpful?

0 / 1