Sakrament małżeństwa

Sakrament małżeństwa jest tematem powszechnie znanym. My postaramy się dzisiaj przyjrzeć się mu z różnych stron. Zarówno od tej czysto teoretycznej jak i przyjrzeć się temu, jak postrzegamy ten sakrament dzisiaj. Czy instytucja małżeństwa jest taka sama dzisiaj jak i 20 lat temu?

Sakrament małżeństwa – definicja

Na początku trochę teorii. W Kościele Katolickim sakrament małżeństwa to monogamiczny związek kobiety i mężczyzny będący symbolem miłości Chrystusa i Kościoła. Tworzą oni wspólnotę duchową, którą osiągają podczas ślubu, który jest trwałym i nierozerwalnym przymierzem. Do zawarcia sakramentu małżeństwa niezbędny jest ksiądz oraz dwóch chrześcijan. Tylko wtedy małżeństwo uznaje się za zawarte. Zdaniem kościoła najważniejszymi chorobami małżeństwa są obecnie rozwód oraz antykoncepcja. Jedyną dopuszczalną formą jest chwilowa separacja zaś podstawą odpowiedzialnego życia jest naturalne planowanie rodziny.

Sakrament małżeństwa – unieważnienie

Kościół katolicki nie uznaje rozwodów. Czasem jednak zdarzają się przypadki, kiedy można uznać małżeństwo za nieważne. Taką decyzję może podjąć jedynie Sąd Biskupi.

Przyczyny, dla których można stwierdzić taką nieważność możemy podzielić na 3 grupy:

przeszkody – czyli pewne wydarzenia wykluczające ważność tego małżeństwa.
wady zgody małżeńskiej – gdy wola na zawarcie małżeństwa jest ograniczona
braki w procedurze zawierania związku

Istnieją konkretne przypadki, których wystąpienie daje możliwość unieważnienia sakramentu. Do najważniejszych z nich należą: uzależnienia, popełnienie ciężkiego przestępstwa, choroba psychiczna czy ciąża z innym mężczyzną i przypisanie jej błędnie mężowi. Istnieje również możliwość rozwiązania małżeństwa przez Biskupa Rzymskiego w przypadku, gdy nie zostało one dopełnione przez akt seksualny.

W Polsce w przypadku zawarcia związku małżeńskiego przed Kościołem istnieje obowiązek zawarcia go również w postaci kontraktu cywilnego. Istnieje jednak uproszczenie, na mocy którego można zawrzeć małżeństwo konkordatowe. Wyróżnią się kilka aspektów życia małżeńskiego. Są to płodność, decyzyjność, trwałość i wierność oraz ofiarność. Wbrew pozorom nie zawsze było tak, że rozwód zawsze by rzeczą niedopuszczalną. Wręcz przeciwnie. W czasach Chrystusa o rozwód było bardzo łatwo. W Księdze powtórzonego prawa czytamy: “Jeżeli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz nie będzie darzył jej życzliwością, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie. Jeśli ona wyszedłszy z jego domu, pójdzie i zostanie żoną innego, a ten drugi też ją znienawidzi, wręczy jej list rozwodowy i usunie ją z domu, albo jeśli ten drugi mąż, który ją poślubił, umrze, nie będzie mógł pierwszy jej mąż, który ją odesłał, wziąć ją powtórnie za żonę..” (Pwt 24,1-2). Potem jednak Chrystus stanowczo sprzeciwił się procedurze rozwodu. Nauczał, że małżeństwo jest nierozerwalną więzią, której nie ma możliwości przerwać, jako, że jest to sprzeczne z pierwotnym planem Bożym. Z kolei święty Paweł porównał później miłość małżeńską do miłości, jaką darzył nas Chrystus i w imię, której odda swoje życie na krzyżu. Mąż, jako głowa rodziny powinien przyjąć w związku małżeńskim postawę podobną do Jezusa Chrystusa.

Sakrament małżeństwa – historia

Od wieku IX-X da się zauważyć większe zainteresowanie zawieranymi małżeństwami. Większą wagę przykładano do tego, aby zbadać czy nie istnieją żadne przeszkody, przez które małżeństwo nie powinno zostać zawarte. Dla Kościoła bardzo ważne jest również przygotowanie się do zawarcia związku małżeńskiego. Dlatego każda para zanim stanie na ślubnych kobiercu musi przebyć tak zwane nauki przedmałżeńskie, na których omawiane są różne aspekty i problemy, na które mogą się natknąć we wspólnym życiu. Przyjęto zasady, że termin ślubu kościelnego można zarezerwować nie wcześniej niż na trzy miesiące przed ślubem. Przez ten czas księża muszą mieć czas na wnikliwe zbadanie pary pod względem kanonicznym, aby znaleźć ewentualne przeszkody stojące na drodze do zawarcia związku sakramentalnego.

W dzisiejszych czasach można odnieść wrażenie, że instytucja małżeństwa nie jest już tak święta jak jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Rośnie liczba wniosków o unieważnienie sakramentu małżeństwa, ale przede wszystkim liczba rozwodów. Młodzi ludzie zapominają o obietnicach składanych podczas liturgii ślubu takich jak wierność czy uczciwość. Wiele małżeństw zostaje również zawarte nieprzemyślanie. Ważne, by pamiętać o tym, że oczywiście miłość swojego życia możemy znaleźć w najmniej spodziewanym miejscu i czasie, jednak decyzja o zalegalizowaniu związku nie powinna już być podjęta pod wpływem chwili. Musi być to bowiem dojrzała i przemyślana decyzja, uprzednio poprzedzona czasem umacniania i próby swojej miłości.

Was this helpful?

0 / 0