Scjentologia

Scjentologia jest organizacją założoną przez bardzo znanego pisarza science fiction, Lafayettea Ronalda Hubbarda (urodzony 13.03.1911 roku w Tilden). Hubbard założył tę organizację w 1951 roku jako swoistą alternatywę dla wszelkich metod leczenia psychologicznego. Jednak już w 1953 roku Hubbard zdecydował przekształcić swoją organizację oraz określić ją jako stosowaną filozofię religijną. Wszyscy scjentolodzy sami siebie uważają za organizację nie kierującą się osiąganiem zysku (organizacja non-profit), która skupia się głównie na rozwoju ludzkiego ducha, a także skupia się na różnych programach doradztwa oraz rehabilitowania.

Wielu z obecnych członków tejże organizacji uważa, że nauki zapoczątkowane przez Hubbarda sprawiły, że pozbyli się oni wszelkich uzależnień, problemów w nauce, chorób psychicznych czy też depresji. Nauki założyciela tej organizacji określane są przez członków jako technologia. Jednak wszystko co ma swoich zwolenników prędzej czy później znajdzie także przeciwników. Niektóre definicje podaję, że Scjentologia to sekta, natomiast głównymi przeciwnikami całej idei nauk Hubbarda są przede wszystkim lekarze psychiatrzy, przeciwko którym wystąpił sam Hubbard, uważając, że stosują oni zbyt barbarzyńskie metody. Lekarze psychiatrzy zgodnie uważają, że nauki Hubbarda to pseudonaukowe brednie.

Jako ciekawostkę warto napisać, że sam termin Scjentologia, jest zarejestrowany jako znak towarowy przez organizację Religious Technology Center, które zajmuje się ochroną praw kościoła scjentologicznego. Organizacja ta udziela specjalnej licencji dla Hubbarda, między innymi do wydawania jego dzieł (które z resztą są uważane przez wiele środowisk na całym świecie jako kontrowersyjne). Jednak aktualnie, liderem całego ugrupowania scjentologicznego jest David Miscavige, który nosi tytuł Przewodniczącego Rady Religijnego Centrum Technologii. Wracając jednak do przeciwników scjentologii, już od samego początku powstania tego ugrupowania miało ono wielu wrogów, przede wszystkim w środowiskach lekarskich, potem do grupy wrogów dołączył Kościół katolicki oraz niektóre państwa, które zdelegalizowały możliwość działania grupy całkowicie lub częściowo (na przykład w Niemczech czy we Francji).

Wierzenia, doktryna oraz praktyki scjentologiczne

Wszelki aktualnie istniejące doktryny zostały w głównej mierze stworzone przez samego Hubbarda na przestrzeni jego trzydziestotrzyletniego przewodzenia całego grupie. Od roku 1952 do roku 1986 czyli aż do jego śmierci. Nie mniej jednak według źródeł, najważniejsze, a zarazem podstawowe zasady całej doktryny scjentologii zostały ustalone w latach pięćdziesiątych oraz sześćdziesiątych.

Hubbard w swojej książce „Dianetyka. Współczesna nauka o zdrowiu umysłowym” opisał system technik samodoskonalenia, mówi się, że obecna scjentologia to przede wszystkim przebudowany system samodoskonalenia opisany właśnie w tej książce. Istnieje jednak spora różnica pomiędzy Dianetyką opisaną w wyżej wymienionej książce, a samymi naukami scjentologicznymi. Ponieważ Dianetyka skupia się na aktualnym stanie człowieka i możliwościach radzenia sobie z problemami, która jak twierdził Hubbard, wynikały z wcześniej przeżytych traum danego człowieka. Z kolei scjentologia skupia się także na bardziej religijnym podejściu do całego problemu, również zajmuje się przezwyciężaniem problemów, a także problemów natury duchowej, etyką, zdrowiem psychicznym, a także zależnością pomiędzy zdrowiem duchowym i psychicznym.

Opisując wierzenia członków organizacji scjentologicznej należy zauważyć, że poziomy wiedzy opierają się w głównej mierze na wiedzy ezoterycznej, którą opisuje się jako drogę pięcia się do Mostu Całkowitej Wolności. Do głównych wierzeń scjentologów zalicza się przede wszystkim wierzenie w to, że każda osoba na świecie jest osobą nieśmiertelną duchowo, posiada ona ciało oraz umysł. Istotę duchową określa się nazwą Thetan i uważa się, że każda taka istota przeżyła już wiele wcześniejszych żyć i będzie żyć dalej po śmierci obecnego ciała. Scjentolodzy uważają także, że praktycznie każda osoba jest naturalnie dobra, a ewentualne zgorszenia wynikają jedynie z negatywnych przeżyć w życiu danej osoby. Scjentolodzy również w żaden sposób nie naciskają na swoich członków, uważają, że prawdziwe jest tylko to co prawdziwe jest dla danego człowieka, nikt niczego nie wymusza, a każdy z członków powinien sam sprawdzić nauki scjentologiczne pod kątem ich prawdziwości. Scjentolodzy wierzą także, że ich nauka, może pomóc całemu światu zwalczać takie zjawiska jak handel narkotykami, analfabetyzm, przestępczość czy nawet problemy z prawami człowieka.

Scjentolodzy w Polsce

Scjentologia w Polsce nie jest mile widziana choćby dlatego, że nasz kraj jest zamknięty na tego typu „nowości” i wszystko co działa przeciwko Kościołowi katolickiemu jest uważane za złe, zmienia to się jednak z biegiem czasu i coraz częściej możemy usłyszeć o innych ugrupowaniach religijnych w naszym kraju, w końcu każdy człowiek ma prawo do własnego zdania na temat religii i swoich wierzeń, a sam fakt, że się urodził w Polsce i jest Polakiem wcale nie oznacza, że musi być od razu zagorzałym katolikiem.

W Polsce Scjentolodzy nie otrzymali zgody na rejestrację swojego ugrupowania jako związku wyznaniowego. Tak zgody wydaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym przypadku uznano, że jest to niebezpieczne dla ogółu i nie wydano takiej zgody. Scjentolodzy jednak mogą organizować różnego rodzaju wykłady oraz seminaria na temat swoich nauk, co z resztą jest dość często zauważalne w większych miastach naszego kraju.

Was this helpful?

0 / 0