Segregacja śmieci

Niemalże każdego dnia, każdy z nas robi zakupy, które znajdują się w różnych opakowaniach. Po rozpakowaniu ich w domu te różne opakowania, czy to papierowe, plastikowe, szklane czy metalowe, stają się bezużyteczne i są wyrzucane. A niekoniecznie musi tak być, ponieważ odpowiednia ich segregacja, umożliwiłaby ponowne wykorzystanie ich do produkcji nowych opakowań, przez co zmniejszyła by się ilość śmieci na wysypiskach i koszt ich wywózki. Ale w tym celu potrzebna jest odpowiednia w naszym społeczeństwie stosowna edukacja ekologiczna, ponieważ ciągle 90% z nas w ogóle nie segreguje śmieci. Odpady są największym problemem środowiskowym na całym świecie, nie tylko w Polsce. W naszym kraju obecnie wytwarza się około 135 milionów ton rocznie. W tej liczbie znajdują się zarówno odpady przemysłowe jak i komunalne. Tak więc średnio każdy Polak odpadów komunalnych wytwarza około trzystu kilogramów rocznie, zaś przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej od czterystu do sześciuset kilogramów rocznie na jedną osobę. Jak się okazuje odpady komunalne to tylko niewielki procent wszystkich śmieci, które powstają w naszych gospodarstwach. Dlatego też koniecznie musimy segregację zacząć już w naszych domach i gospodarstwach, ponieważ te produkty z wysypisk są bardziej zabrudzone i w mniejszym stopniu można je wykorzystać do ponownego przetworzenia. Ale z danych informacyjnych dotyczącej selektywnej zbiórki śmieci oraz świadomych zakupów wynika, że nie do końca wiemy na czym polega poprawna ich selekcja. Spróbuję zatem choć trochę przybliżyć ten temat.

W zależności od tego, gdzie mieszkamy, posegregowane śmieci wkładamy do worków lub pojemników. W blokach i kamienicach ustawione są specjalne kolorowe kontenery. Do domków jednorodzinnych gmina dostarcza specjalne plastikowe worki. I tak worek lub pojemnik niebieski służy do segregacji papieru i wrzucamy do niego zeszyty, książki, gazety, kartony, tektury, foldery, mapy, katalogi i różnego rodzaju torby papierowe. Pamiętając jednocześnie o tym, że to wszystko musi być czyste i nie tłuste, natomiast nie możemy tu wrzucać folii aluminiowych, kalki, tapet i papieru z domieszką tworzyw sztucznych. Natomiast worek lub pojemnik w kolorze żółtym służy do zbiórki odpadów z plastiku i metalu takich jak butelki typu PET, różnego rodzaju plastikowe opakowania, kubki i pojemniki po napojach, szamponach, jogurtach, zużyte reklamówki, w których przynieśliśmy zakupy do domu, folie i aluminiowe puszki po napojach czy konserwach. Pamiętajmy jednak, że tak jak w przypadku papieru, wszystkie te odpady powinny być czyste. Do plastiku nie należy jednak wrzucać folii budowlanej, opakowań po różnych chemikaliach, tudzież farbach, lakierach, oleju, styropianu czy zużytych baterii czy akumulatorów. Aby zmniejszyć ilość wyrzucanych śmieci, powinniśmy mocno zgniatać puszki, butelki czy plastikowe opakowania. Pojemnik lub worek koloru białego lub zielonego służy do segregacji szkła białego i kolorowego. Powinniśmy wrzucać białe i przezroczyste szkło do białego worka lub pojemnika, a do zielonego szkło kolorowe. Należy tam wrzucać butelki i słoiki bez kapsli i nakrętek. Pod żadnym pozorem nie możemy tam wrzucać szyb, luster, porcelany czy zużytych termometrów i żarówek. To, co pozbieramy, możemy przeznaczyć do recyklingu lub na odzysk.

Recykling jest jedną z metod ochrony środowiska naturalnego. Jego celem jest zmniejszenie ilości odpadów oraz ograniczenie zużycia surowców naturalnych. Zasadą działania tego procesu jest możliwie jak największe ponowne wykorzystanie tych samych materiałów przy założeniu jak najmniejszych nakładów poświęconych na ten cel. Chronimy wtedy surowce służące do wytworzenia konkretnego produktu (np. plastikowego opakowania) oraz surowce potrzebne do ponownego przetworzenia go (np. energię elektryczną). Ciągle trwają debaty nad możliwością uskutecznienia recyklingu, jego wad i zalet. Na dzień dzisiejszy badania wykazały, że recykling w 83% przypadków jest najskuteczniejsza metodą pozbywania się śmieci z gospodarstw domowych.

Z recyklingiem nierozłącznie związana jest tzw. zasada 3R. Pochodzi ona od angielskich trzech słów: Reduce, Reuse, Recycle. Oznaczają one kolejno: Unikaj – kupowania zbędnych rzeczy, Użyj – powtórnie, Utylizuj.

  • Pierwszy czasownik „ogranicz” przypomina o konieczności kupowania rzeczy zbędnych, nieprzydatnych, które zanim się nimi nacieszymy trafią do kosza. Chodzi tu także o towary nadmiernie opakowane.
  • Drugi z czasowników „użyj ponownie” zwraca nam uwagę na możliwość ponownego wykorzystania produktów powszechnie zwanych jednorazowymi, co efektywnie zmniejszy skalę zanieczyszczenia. Chodzi tu o rzeczy takie jak gazety, plastikowe kubki, szklane butelki po sokach itp.
  • Ostatni czasownik „oddaj do odzysku, utylizuj, poddaj recyklingowi” wskazuje drogę, jaką powinniśmy postąpić. Jeżeli kupujemy towar opakowany w opakowanie, którego nie potrafimy ponownie wykorzystać, powinniśmy go wrzucić do odpowiedniego pojemnika, celem ponownego wykorzystania.

Te trzy proste kroki wydatnie przyczynią się do poprawy stanu naszego środowiska naturalnego, do czego gorąco zachęcam!

Was this helpful?

1 / 0