Ślub konkordatowy

Dla każdej osoby dzień ślubu jest najwspanialszą chwilą w życiu. Są to tak duże wrażenia, tak wiele emocji, tyle nerwów i strachu, że nikt, kto tego sam nie doświadczy, nie jest tego w stanie tego opisać i określić.

Z pewnością oprócz tego całego zamieszania, wszelkich przygotowań, bardzo ważną rolę odgrywa sam ślub. Należy zdać sobie sprawę, że to nie wesele, ale właśnie on, jest najważniejszy i on pozwala dwóm, kochającym się ludziom, przysiąc sobie przed Bogiem, że będą ze sobą na dobre i na złe, w smutku i w radości.

Dawniej żeby dostać ślub kościelny, najpierw należało przejść ślub cywilny.

Dziś, a dokładnie już od roku 1998, nie ma takiego obowiązku. Nie znaczy to oczywiście, że ślub cywilny nie jest obecny, ale występuje on pod inną formą. Połączenie takiego ślubu cywilnego z kościelnym, nosi nazwę ślubu konkordatowego. Charakteryzuje się on tym, że nie ma po prostu uroczystości w urzędzie stanu cywilnego, tylko w samym kościele. Dokumenty zaś z urzędu, są jednak państwu młodym dostarczone.

Potrzeba jednak kilku przygotowań, żeby taki ślub mógł się odbyć.

Zazwyczaj jest tak, że ślub konkordatowy udzielany jest w parafii, z której pochodzi panna młoda. Jeśli ma być inaczej, potrzebne jest do tego pismo, ze zgodą proboszczów swoich parafii, na to, by ten ślub wziąć w innym miejscu. Pierwszym etapem jest wizyta w kancelarii parafialnej, która odbywa się od trzech do sześciu miesięcy przed ślubem. Należy wówczas wziąć ze sobą świadectwa bierzmowania narzeczonych, które bierze się z parafii, w której się to miało. Ważne, co należy pamiętać. Dokument ważny jest tylko przez okres trzech miesięcy. Należy też posiadać świadectwo chrztu, które również ważne jest przez trzy miesiące, oraz zaświadczenie, że ukończyło się kurs przedmałżeński i spotkania w poradni rodzinnej.

Urzędnik kościelny, na podstawie dokumentów sporządza protokół przedślubny i pisze zapowiedzi przedślubne. Następnym krokiem jest wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego, do którego należy donieść dowody osobiste i akty urodzenia. Należy tam również podać, jakie nazwisko będzie nosić żona i jakie dzieci. Na tej podstawie urzędnik wystawia zaświadczenie o braku jakichkolwiek przeciwwskazań do zwarcia małżeństwa. Ten dokument również jest ważny przez trzy miesiące

Ostatnim krokiem jest jeszcze jedna wizyta w kancelarii parafialnej, do której należy donieść ten dokument z urzędu stanu cywilnego i potwierdzenie, o odczytaniu zapowiedzi parafialnych narzeczonych.

Na samym końcu należy również dostarczyć, zaświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych.

Tak naprawdę taki ślub konkordatowy również wymaga wielu formalności i czasu, który trzeba na to poświęcić, jednak warto to zrobić. Z pewnością lepiej jest raz a dobrze załatwić dokumenty, niż dwa razy przechodzić stres, związany ze ślubem urzędzie ze ślubem w kościele.

Po tym wszystkim można już tylko myśleć, jak to będzie wyglądało tego właśnie dnia. Nic więcej już do szczęścia nie jest potrzebne… tylko dużo miłości. Wszystko inne przyjdzie samo

Was this helpful?

0 / 0