Sprzątanie Świata

Sprzątanie Świata – kiedy jest?

Sprzątanie Świata jest międzynarodową kampanią, która odbywa się na całym świecie w trzeci weekend września. Sprzątanie świata polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci, które zalegają poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw.

Sprzątanie Świata – historia

Akcja ta wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 roku, kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię, a liczba jej uczestników co roku rośnie. W Australii akcja odbywa się w marcu. W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska. Akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994 roku. Krajowym patronem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy młodzież szkolna, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.

Sprzątanie Świata – cele

Sprzątanie świata to świetna lekcja ekologii, którą powinni odbywać nie tylko młodzi – uczniowie i aktywiści, ale i osoby dorosłe. Edukacja ekologiczna ma sens jeśli jest przeprowadzana i w formie teoretycznej, i w praktycznej. Niewątpliwie najwięcej wrażeń dostarcza aktywne włączenie się w sprzątanie. Spojrzenie na sytuację własnymi oczyma i dostrzeżenie problemu, często boleśnie uświadamia społeczeństwu jego niewłaściwe zachowania względem przyrody.

Edukacja taka odbywa się w naszym kraju na wielu płaszczyznach. Są to głównie:

  • masowe zbieranie śmieci i ich segregacja,
  • likwidacja dzikich wysypisk,
  • sadzenie drzew, krzewów i kwiatów,
  • konkursy plastyczne i turnieje wiedzy ekologicznej,
  • festyny, spotkania, marsze,
  • zachęcanie do wolontariatu na rzecz ekologii.

Sprzątanie Świata – przedszkole i szkoła

W akcje sprzątania świata coraz częściej włączane są dzieci w wieku przedszkolnym jak i szkolnym. Dla nich to nie tylko świetna lekcja ucząca dbałości o Ziemię ale i możliwość poznania przyrody (gdy dzieci sprzątają las), możliwość poznania okolicy czy innego ciekawego miejsca. Dzieci mogą sprzątać świat, jednocześnie spędzając czas na świeżym powietrzu. Jeśli odpowiednio wszystko zorganizujemy maluchy zrozumieją jakie to ważne, będą dumne z tego co robią i poczują się ważne. Nauczą się tworzyć wokół siebie porządek i następnym razem nie wyrzucą bezmyślnie papierka na ziemię w lesie czy na ulicy. Nauczyciel powinien wykorzystać okazję i opowiedzieć dzieciom co niesie za sobą zanieczyszczanie środowiska. To nie tylko fajna okazja do zabawy, wybiegania się czy nauki. Jeśli maluchy nie chętnie się do tego zabiorą, można je zachęcić urządzając zawody, które dzieci uzbierają pełniejszy wór śmieci. Nagroda zależy od nauczyciela. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasze naturalne środowisko. Za obecny stan rzeczy głównie odpowiadają luzie – mniej lub bardziej świadomi zagrożeń.

To człowiek i jego działalność przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby. W wodach obserwuje się większą ilość zanieczyszczeń, aniżeli planktonu. Czy to nie powód do zastanowienia się nad własnym postępowaniem i do powzięcia stosownych działań? Myślę iż warto nie tylko samemu włączyć się do akcji ale i zachęcić do sprzątania świata swoich bliskich. To nie tylko będzie świetna okazja do spędzenia miło czasu, zrobienia dobrego uczynku dla siebie i otoczenia ale i fajna zabawa. Z pewnością każdy z nas poczuje się lepiej i będzie żył w czystym środowisku.

Was this helpful?

0 / 0