Szkoła rodzenia

szkolarodzenia_m-4513585Szkoła rodzenia to taka placówka, która ma na celu przede wszystkim przygotowanie ciężarnej kobiety do prawidłowego porodu i aktywnego uczestniczenia w nim, celem szkoły jest również przygotowanie do akcji porodowej uczestniczącego w niej męża czy partnera.

Szkoła rodzenia – historia

Pierwsze placówki, które przypominały szkoły rodzenia powstały w krakowskiej Nowej Hucie w roku 1956. Jednakże warunki tam panujące urągały wszelkim regułom higieny, młode matki były tam zaniedbywane, nie świadczono im niezbędnych usług, nie uczono również podstawowych technik opieki i pielęgnowania dziecka. Taki stan rzeczy zmieniła doktor Jadwiga Beaupre, zakładając Poradnię Świadomego Macierzyństwa. Pierwsza w Polsce szkoła rodzenia z prawdziwego zdarzenia powstała w roku 1957 w Łodzi, założył ją położnik i profesor, Włodzimierz Fijałkowski, który zapoczątkował cały ruch tworzenia się szkół rodzenia. Uważał on, iż poród nie powinien być traktowany jako choroba. Kobiety pozostające na łasce lekarzy były nieświadome swoich sił i pozbawione aktywności. Profesor starał się zmienić ten stan rzeczy, przekonywał kobiety, że w łagodzeniu bólu pomagają nie tylko farmaceutyki, zaznajamiał je z teorią przebiegu porodu, oddechów pomocnych przy porodzie, gimnastyki. Jego działania początkowo nie spotkały się z aprobatą, minęło jednak kilka lat i przekonano się do jego metod i działań. Prawdziwy boom na szkoły rodzenia miał miejsce w latach dziewięćdziesiątych, za sprawą ogólnopolskiej akcji medialnej Fundacji Rodzić po Ludzku, która miała na celu „uczłowieczenie” rodzenia i wskrzeszenie idei szkół rodzenia.

Dobra szkoła rodzenia

szkola-rodzenia_m-9093535Standardowy program zajęć w szkołach rodzenia zawiera cykl wykładów na temat ciąży, jej przebiegu, oraz przebiegu porodu. Wykłady obejmują również kurs opieki nad noworodkiem, w tym również karmienia piersią i pielęgnacji (nieraz podparty ćwiczeniami praktycznymi na modelu). W trakcie zajęć można również zwiedzić oddział położniczy i salę do porodu rodzinnego. Dzięki takiemu programowi młoda mama będzie miała okazję poznać zasady i zwyczaje, jakie obowiązują na oddziale porodowym, może także upewnić się, czy wybrała odpowiedni dla siebie szpital. Obecnie szkoły rodzenia różnią się programem, możemy podzielić je na szkoły tradycyjne i nowoczesne. W tradycyjnych szkołach rodzenia wykładowcy będą starali się pobudzić w kobietach odpowiednie zachowania, nauczyć najlepszego sposobu oddychania we wszystkich fazach porodu. Podczas uczenia karmienia tradycyjne szkoły rodzenia największą wagę przykładają do technik przystawiania dziecka do piersi, pomijając niemal zupełnie sferę psychiczną, przełamywanie barier i lęków kobiety związanych z tym procesem. Dla tradycyjnych szkół rodzenia poród jest wyuczonym aktem fizycznym.

rodzimy-razem_m-1316839W nowoczesnych szkołach rodzenia poród jest traktowany jako spontaniczny proces. W tego typu szkole kobiety uczą się poznawać i rozumieć własne ciało oraz jego reakcje, szukają właściwych rytmów oddechu, są przekonywane o własnej sile i o tym, że poród jest zjawiskiem naturalnym i jako taki nie wymaga uczenia się, każda kobieta potrafi urodzić dziecko sama. W szkole nowoczesnej duży nacisk kładzie się na emocje, zaś tradycyjne ćwiczenia gimnastyczne zastępuje się jogą, która pozwala przyszłym mamom lepiej odczytywać sygnały wysyłane przez ich ciało.

W większych miastach kobiety mają duży wybór szkół rodzenia, zazwyczaj występują tam szkoły rodzenia przyszpitalne, prywatne, prowadzone przez parafie i rozmaite stowarzyszenia. Nieco gorzej jest w mniejszych miejscowościach, ale w ostatnich latach i tam powstają nowe szkoły rodzenia, które pomagają ciężarnym kobietom. Wybierając szkołę rodzenia warto zasięgnąć wcześniej opinii na jej temat u znajomych, lekarza. Nie warto decydować się na którąś zbyt pochopnie, rozważyć wszelkie zalety i wady. Można zadzwonić do kilku szkół, porozmawiać z instruktorami.

Szkoła rodzenia – czy potrzebna?

Ćwiczenia i wykłady w szkole rodzenia przygotowują merytorycznie do porodu i znacznie zwiększają komfort psychiczny przyszłych mam.

Zajęcia takie dają również następujące korzyści:

  1. U kobiet, które jeszcze nie rodziły, poród skraca się do około sześciu – ośmiu godzin, zaś u tych, które mają już rodzenie dziecka za sobą, poród trwa średnio cztery – sześć godzin.
  2. Podczas porodu podaje się mniejsze ilości znieczulenia (co nie jest bez znaczenia dla dziecka).
  3. Rzadziej występują urazy szyjki macicy – około 6%.
  4. Zmniejsza się konieczność nacięcia krocza, rzadziej występują porody operacyjne.
  5. Kobieta szybciej wraca do pełnej sprawności po porodzie.

Was this helpful?

0 / 0