Tajemnice różańca

Tajemnice różańca

Różaniec jest nie tylko modlitwą czysto ustną. W czasie tej modlitwy rozważne są tajemnice różańca – jest to dwadzieścia tajemnic z życia Pana Jezusa oraz życie Jego Matki – Maryi.

Tajemnice różańca radosne

(odmawiane są w poniedziałki i soboty)

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny

Maryja zostaje wezwana przez Anioła do radości jako „pełna łaski”. Jej odpowiedzią na posłannictwo i dar Boga jest: „Niech mi się stanie…”. Za sprawą Ducha Świętego przyjmuje godność Matki Zbawiciela.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

Maryja odwiedza swoją starszą krewną, spiesząc jej z pomocą. Radość jednoczy obie matki w błogosławionym momencie spełnienia Bożej Obietnicy.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Dziecię Jezus przychodzi na świat w skromnej grocie betlejemskiej, aby ubogacić ludzkość godnością przybranego dziecięctwa Bożego. – Maryjo jesteś jak niebo, bo w Twych objęciach Stwórca i Odkupiciel !”

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Prorocze słowa Symeona i Anny wyrażają nie tylko wesele i pokój płynące z ujrzenia oczekiwanego Mesjasza. Zapowiadają również Jego bolesną misję odkupieńczą… I współboleść Najświętszej Matki.

5. Znalezienie Pana Jezusa

Dwunastoletni Młodzieniec w „nieposłuszeństwie” swym ziemskim Rodzicom wprowadza nas na drogi Ojca Przedwiecznego. Obyśmy – jak Niepokalana Matka umieli zgłębiać w sercu Boskie tajemnice.

Tajemnice różańca Światła

(odmawiane są w czwartki)

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

,,Ten jest mój Syn umiłowany w którym mam upodobanie”. Bóg Ojciec objawia Izraelowi Chrystusa. Duch Święty unosi się w postaci gołębicy. Cała Trójca Przenajświętsza daje o sobie świadectwo.

2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie

Moc Chrystusa, przemieniająca wodę w wino, wyzwolona zostaje jakby przedwcześnie, dzięki słowom Matki: „Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie”. Najkrótsza droga do Jezusa wiedzie przez Maryję.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Jezusa z Nazaretu ogłasza Dobrą Nowinę: Bóg jest miłością! Uwierzcie w to i nawracajcie się. Jednoczcie się w zbawczej wspólnocie Kościoła.

4. Przemienienie na górze Tabor

Ukazując blask swego Bóstwa, Chrystus umacnia Apostołów – przyszłych świadków Jego bolesnego zmagania w Ogrójcu. I nas łaska Boża zawsze uprzedza, chroniąc przed zgorszeniem Krzyża.

5. Ustanowienie Eucharystii

Przemienione na ołtarzu Pokarm i Napój dają nam uczestnictwo w życiu Bożym, które jest w Chrystusie. On Winnym Krzewem – my latoroślami. „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne”.

Tajemnice różańca bolesne

(odmawiane są we wtorki i piątki)

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

„Własnego Syna Bóg (w niczym) nie oszczędził”. Prawda cierpienia świadczy o prawdzie miłości.

2. Biczowanie Pana Jezusa

Ten, który „przeszedł przez życie dobrze czyniąc i uzdrawiając”, doznaje teraz od ludzi skrajnego niemiłosierdzia.

3. Cierniem ukoronowanie

Z proroctwa Izajasza: „Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć (…) Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi. Mąż, boleści, oswojony z cierpieniem (…), mieliśmy Go za nic”.

4. Pan Jezus dźwiga Krzyż

Zbawienie z grzechu pierworodnego przez Chrystusa niosącego Krzyż

5. Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

Pan Jezus na Krzyżu prosi Swojego Ojca o wybaczenie winy swoich oprawców: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”.

Tajemnice różańca chwalebne

(odmawiane są w środy i niedziele)

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Pusty grób przemienia przygnębienie krzyża w radość wiecznego Alleluja.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Pan Jezus wstąpił do nieba, do swojego Ojca, zapowiedział, że kiedyś powróci.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Do Apostołów przybywa Duch Święty

4. Wniebowzięcie św. Maryi Panny

Maryja została wzięta do nieba jako Matka Chrystusa

5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi

Was this helpful?

0 / 0