Umowa zlecenie

Umowa zlecenie to jedna z form zatrudnienia. Strony to zleceniodawca (daje zlecenie) i zleceniobiorca (wykonuje to zlecenie). Obie strony zwierają umowę na czas określony i oznaczają w niej usługę jaką zleceniobiorca musi wykonać. Umowa ta została prawnie uregulowana w art. 734 – 751 Kodeksu cywilnego. Umowa zlecenie może być odpłatna lub nieodpłatna. Jeśli w tekście umowy nie jest jednoznacznie napisane, że zleceniobiorca wykonuje czynność nieodpłatnie należy mu się za nie wynagrodzenie. Wzór umowy zlecenie jest ściśle określony.

W umowie zlecenie przewiduje się wykonanie zlecenia także inne osoby wskazane przez zleceniodawcę – zastępcy zleceniobiorcy. Co ważne wykonania umowy zlecenie maja prawo podjąć się osoby prawne, a nie tylko fizyczne. Umowa taka może być rozwiązana przez każdą ze stron, brakuje tutaj okresu wypowiedzenia. Strona która rozwiązuje umowę ( zarówno zleceniodawca jak i zleceniobiorca) musi zwrócić koszty poniesione dotychczas prze drugą stronę.

Składki ZUS muszą być opłacane przez zleceniobiorcę, jeśli zleceniodawca nie posiada innego tytułu do ubezpieczenie lub jeśli jest zawarta z własnym pracownikiem zatrudnionym na umowę o prace.

Jeśli zleceniobiorca nie posiada innego tytułu do ubezpieczenia to ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest obowiązkowe, zaś ubezpieczenie chorobowego – dobrowolne. Ubezpieczenie wypadkowe, obowiązkowo jeśli zlecenie wykonywane jest w siedzibie zleceniodawcy. Jeśli poza siedzibą nie jest obowiązkowe. Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe. Jeśli umowa dotyczy studenta lub ucznia do 26 roku życia, zleceniodawca nie płaci żadnych składek na ubezpieczenia społeczne.

Wady i zalety umowy zlecenie

Umowa zlecenie posiada swoje plusy i minusy. Dużym plusem jest na pewno to, że zleceniobiorca nie podlega stałemu nadzorowi pracodawcy, ma większą swobodę i nie ma tutaj stosunku podporządkowania pracodawca – pracownik z jakim mamy do czynienia np. w umowie o prace. Zleceniobiorca nie musi również wykonywać zlecenia w określonym miejscu i czasie oraz nie podlega ciągłemu nadzorowi zleceniodawcy. Musi jedynie stosować się do jego wskazówek. Zleceniobiorca może również podjąć kilka zleceń jednocześnie.

Minusem umowy zlecenie jest odpowiedzialność całym majątkiem, jeśli wyrządzimy podczas pracy jakieś szkody. Możliwość natychmiastowego zerwania umowy może być w niektórych sytuacjach minusem tej formy zatrudnienia. Umowa zlecenie zwierana jest w oparciu o Kodeks Cywilny, a nie o Kodeks Pracy jak w przypadku umowy o prace – nie możesz wiec liczyć na taką ochronę jak osoby zatrudnione na umowę o prace. Nie masz gwarancji minimalnego wynagrodzenia, nie przysługuje Ci prawo do urlopu wypoczynkowego , macierzyńskiego ani wychowawczego. Nie masz płacone za nadgodziny a okres, który przepracowałeś na umowie zlecenie nie wlicza się do stażu pracy. Ubezpieczenie chorobowe jest zazwyczaj dobrowolne, wiec pracodawcy najczęściej go nie płacą. Nie otrzymujesz wiec wynagrodzenia z tytułu choroby. Zatrudnionym na umowę zlecenie trudniej dostać jest kredyt.

Umowa zlecenie to idealne rozwiązanie dla kogoś kto ma już stałą prace i chce sobie dorobić. Jeśli jesteś zatrudniony na tą umowę cały czas, a pracujesz jak na etacie możesz to zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy. Jest to złamanie prawa przez pracodawcę. Ta forma zatrudnienia to idealne rozwiązanie przy zleceniach krótkoterminowych, jednak nie może nam zastąpić umowy o pracę.

Was this helpful?

0 / 0