Uzależnienie od narkotyków

Wrzuć artykuł na Fejsa! poleć na NK

Okres dojrzewania jest dla młodzieży czasem szczególnej podatności na wpływy grupy rówieśniczej, co nie zawsze ma pozytywny skutek, a w niektórych przypadkach prowadzić może do destrukcji własnej osoby. Szczególnie niebezpieczne jest wchodzenie w sytuacje uzależnień, szczególnie od alkoholu, narkotyków czy seksu bądź też hazardu.
Narkomania charakteryzuje się koniecznością przyjmowania środka odurzającego.

Narkomania w krótkim czasie prowadzi do poważnych zmian psychicznych pod postacią: – obniżenia uczuciowości wyższej, – degradacji społecznej, – zaburzeń krytycyzmu, – osłabienia woli, – kłamliwości.

Narkomania często staje się przyczyną wejścia na drogę przestępczą.

Uzależnienie od narkotyków – przyczyny Ten rodzaj uzależnień należy do coraz powszechniejszych. Po narkotyki zaczynają sięgać coraz młodsze osoby, niejednokrotnie nawet dzieci. Obecnie wiadomo już, że podstawą rozwoju uzależnienia jest brak miłości oraz dobrych relacji w rodzinie, brak rozmowy między rodzicami, a dziećmi i przede wszystkim brak ich wsparcia w trudnych chwilach . Ludzie również sięgają po narkotyki dla chwilowego przeżycia przyjemnych wrażeń, ciekawość poznania czegoś nowego, nuda, ucieczka od problemów zewnętrznych i wewnętrznych, naśladownictwo osób starszych.

Większość narkotyków jeśli używana jest często i systematycznie wywołuje uzależnienie na poziomie psychicznym.

Uzależnienie od narkotyków – fazy Wyróżnia się 4 fazy używania narkotyków: • I faza- poznawanie stanu odurzenia, • II faza- stan odurzenia dla przyjemności, • III faza- stan odurzenia celem nadrzędnym,

• IV faza- stan odurzenia staje się normą.

Uzależnienie od narkotyków – skutki – ryzyko zachorowania na AIDS lub żółtaczkę, – stan zapalny żył, – uszkodzenie nerek i wątroby, – nieudolność serca, – obrzęk płuc, – osłabienie centralnego układu nerwowego, – zmiany osobowości, – kłopoty z pamięcią i koncentracją, – zanik zainteresowań, – śmierć.

Każdorazowe zwiększanie dawki przyjmowanej substancji zmniejsza szanse na łatwe jego odstawienie.

Uzależnienie od narkotyków – leczenie

Leczenie przebiega w trzech etapach – pierwszym z nich jest detoksykacja, której celem jest odtrucie organizmu, będące wstępem do dalszej terapii. Może trwać nawet kilka tygodni, a jej rezultatem jest zlikwidowanie dokuczliwych objawów zespołu abstynencyjnego. Co za tym idzie? – poprawa stanu zdrowia fizycznego i psychicznego pacjenta. Takie farmakologiczne leczenie prowadzone jest zazwyczaj w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalnych. Podjęte leczenie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby uzależnionej. Wybór terapii powinien opierać się na określeniu rodzaju uzależniającej substancji oraz okresu, dawek, jak i częstotliwości jej przyjmowania. Chęć rozpoczęcia leczenia wiąże się z koniecznością zgłoszenia się do punktu konsultacyjnego. Szukający pomocy mogą wybierać spośród wielu placówek ambulatoryjnych publicznej służby zdrowia, punktów konsultacyjnych rozmieszczonych na terenie całego kraju – wybór jest naprawdę duży. Gdy warunki ambulatoryjne nie są wystarczające, pełna pomoc osobie uzależnionej może być osiągnięta poprzez jej pobyt w placówce stacjonarnej. Jest to konieczne w przypadku, gdy kontakt z narkotykami danej osoby jest bardzo intensywny, przez co pacjent jest zdemoralizowany, nie jest w stanie pełnić dotychczasowych ról społecznych, lub też środowisko rodzinne, w którym przebywa jest wyraźnie zaburzone. Do stosunkowo nowej formy leczenia uzależnienia od narkotyków, stosowanej już wcześniej w leczeniu nałogu alkoholowego – należą oddziały dzienne, oparte o zasadę społeczności terapeutycznej. Kolejną formą walki z narkotykami jest opieka środowiskowa oraz socjoterapia. Ma to na celu zarówno działania prewencyjne, jak i pomoc osobom, u których już wystąpił problem. Dla osób, które przebyły cykl terapeutyczny w różnych ośrodkach leczenia uzależnień, przeznaczone są także programy post-rehabilitacyjne. Pomagają im powrócić do normalnego życia w środowisku rodzinnym oraz społecznym, a także usiłują zapobiegać pojawianiu się nawrotów uzależnienia.

Was this helpful?

0 / 0