Wady postawy u dzieci

Prawidłowa budowa ciała to jeden z podstawowych warunków dobrego i zdrowego rozwoju człowieka. Na postawę siała wpływa przede wszystkim wzajemne ułożenie i dopasowanie wszystkich elementów składowych ciała – kręgosłupa, ramion, nóg, stóp, klatki piersiowej, miednicy, głowy. Oczywiste jest, że to kręgosłup ma największy wpływ na wygląd naszej sylwetki, jest on bowiem rusztowaniem dla ciała, pełni najważniejszą funkcję. Prawidłowo ukształtowany kręgosłup człowieka dorosłego powinien mieć, patrząc a boku, wygięcia – dwa do przodu, które nazywane są lordozami (szyjna i lędźwiowa) i jedno do tyłu, zwane kifozą piersiową. Kręgosłup widziany od tyłu powinien być prosty. Zdrowo zbudowany kręgosłup cechuje się brakiem wygięć bocznych w każdym wieku.

Prawidłowa postawa ciała powinna charakteryzować się ustawieniem głowy wprost nad biodrami, stopami i klatką piersiową, klatką piersiową wysklepioną ku przodowi, płaskim lub lekko wygiętym brzuchem, łagodnie wygiętymi plecami oraz wysklepionymi stopami. O postawie nieprawidłowej mówi się wówczas, gdy głowa jest skierowana za mocno ku przodowi lub w bok, brzuch jest wypukły lub obwisły, plecy są okrągłe i zgarbione, a barki są wysunięte do przodu, przez co zapada się klatka piersiowa.

Wady postawy u dzieci

Wadą postawy nazywamy zatem zmianę w swobodnie wyprostowanej pozycji ciała, która zdecydowanie odbiega od ukształtowania typowego dla danego wieku i płci. Przyczyny wad mogą być wielorakie, mają pochodzenie zewnętrzne, czyli środowiskowe, jak i wewnętrzne (wewnątrzustrojowe). Wrodzone predyspozycje wyrażają się poprzez wiotką formę stabilizatorów układu ruchowego, zaburzeniem czynności chrząstek wzrostowych i zaburzeniem równowagi mięśniowej. Najczęstsze natomiast czynniki zewnętrzne to nieprawidłowy tryb życia i nieprawidłowe jego warunki, wliczamy tu małą aktywność ruchową, brak ćwiczeń, zabaw i złe nawyki postawy. Największe niebezpieczeństwo powoduje jednak mała aktywność ruchowa i siedzący tryb życia oraz jednostajna pozycja (przy oglądaniu telewizji, grania na komputerze). Brak aktywności powoduje utratę siły mięśni i osłabienie wydolności krążeniowo – oddechowej. Wadliwe postawy sylwetki może wywołać także przyczyna natury psychicznej – smutek, podatność na przygnębienie, zahukanie, na co wydatny wpływ ma atmosfera, w której dziecko się wychowuje. Również przebyte choroby nie pozostają bez znaczenia, osłabienie po ich przebyciu także może pogłębić nieprawidłowości w obrębie postawy ciała.

Wady kręgosłupa mogą sprawiać ból i cierpienie, obniżają również ogólną sprawność, hamują rozwijanie się naturalnych czynności ruchowych – biegania, skakania czy chodzenia, tak ważnych w życiu każdego dziecka.

Wary postawy u dzieci – przyczyny

1. Wrodzone – czyli nieprawidłowości powstałe w okresie prenatalnym, do najczęstszych należą:

  • wrodzone wady klatki piersiowej i kręgosłupa (klatka piersiowa lejkowata, kręgozmyk, wrodzony kręcz szyjny),
  • wady kończyn dolnych i stóp (stopa piętowa, końska, płaska, szpotawa, wydrążona),
  • wrodzone wady mięśni (atonia mięśniowa, zanik mięśni).

2. Nabyte – powstałe w skutek przebywanych chorób, czyli wady rozwojowe, oraz wady nawykowe, które powstały w wyniku zmiany dobrych nawyków prawidłowej postawy ciała. Wady nabyte rozwojowe to najczęściej wynik gruźlicy, krzywicy, zaś nawykowe wykształcają się w wyniku działania na nasz organizm różnorodnych czynników środowiskowych (siedzący tryb życia, mała ilość ruchu, niewłaściwe obuwie, złe noszenie plecaków, nieprawidłowo dobrane meble, zarówno w domu jak i w miejscu pracy, złe warunki bytowe i higieniczne, niedożywienie, brak snu), morfologicznych (zaburzenie napięcia mięśni wskutek przemęczenia lub choroby) i fizjologicznych (wady wzroku i słuchu, które mogą powodować nieprawidłowe ustawienie ciała, asymetryczne ustawianie głowy itp.).

Do najczęstszych wad postawy należą: plecy okrągłe, plecy wklęsłe, wklęsło – okrągłe, skoliozy (istnieje wiele typów skolioz), wady klatki piersiowej (klatka lejkowata i klatka kurza), wady kończyn dolnych (kolana koślawe, szpotawe, stopa płaska, płasko – koślawa, szpotawa, wydrążona).

Prawidłowa postawa ciała ma ogromne znaczenie dla zdrowia zarówno dziecka, jak i dorosłego człowieka. Gdy dziecko ma dużo ruchu, zapewnione dobre warunki higieniczno – bytowe, odżywia się zgodnie z zasadami zdrowego żywienia, to jego postawa będzie się rozwijać w sposób prawidłowy. Niezmiernie ważne jest zatem dbanie rodziców o poprawną sylwetkę dzieci, bowiem to właśnie w okresie przedszkolnym najłatwiej ulega ona zniekształceniom.

Was this helpful?

0 / 0