Wady wzroku

Widzieć – to największy dar, jaki człowiek otrzymał od losu. Czy wyobrażamy sobie stałą ciemność? Brak możliwości zobaczenia osób, które się bardzo kocha? Trzeba być osobą silną psychicznie, by umieć sobie w takim życiu radzić. Jeśli chodzi o nasze oczy, występuje wiele wad, które źle wpływają na naszą możliwość widzenia. Niekoniecznie muszą prowadzić do ślepoty, ale jeśli będą lekceważone, spowodują bardzo poważne w skutkach konsekwencje.

Wady wzorku są niezdolnością oka do tworzenia prawidłowo zogniskowanego obrazu na plamce żółtej lub centralnej części oka. Jeśli coś sprawia nam problem z widzeniem – jest to właśnie pewna wada. Jedne wady można leczyć, innym można zapobiegać, w jeszcze innych przypadkach można starać się nie dopuszczać do dalszego ich rozwoju. Jeśli obraz jest prawidłowo zogniskowany, wówczas mamy do czynienia z emetropią. Każda jednak wada, która z oczami jest związana, określana jest pojęciem ametropii.

Wady wzroku – rodzaje

Najczęściej spotykane wady wzroku to dalekowzroczność i krótkowzroczność. Ta pierwsza powoduje, że obraz pojawia się za siatkówką oka, zaś druga dotyczy pojawiania się obrazu przed siatkówką oka. Oczywiście oprócz tego można również wyróżnić starczowzroczność, astygmatyzm, daltonizm, protanopię, czy monochromatyzm. Każda wada jest niebezpieczna i z każdą trzeba umieć sobie radzić i starać się ją leczyć (o ile jest w taka możliwość).

Wady wzroku – objawy

Objawy występujące przy wadach wzroku – zazwyczaj pojawiają się kłopoty z jakimkolwiek widzeniem. Osoba zauważa różne sytuacje, które nie dają jej spokoju. Nie potrafi odczytać czegoś z bliska, albo ma problem z czytaniem na odległość. Bolą ją oczy podczas patrzenia na telewizor, nie widzi określonych kolorów, albo obraz całkowicie się mu zamazuje.

Wady wzroku – leczenie

Leczenie wad wzroku. Przy leczeniu można wykorzystać różne możliwości i terapie. Pierwszą jest korekcja nieprawidłowego ogniskowania. Stosuje się więc okulary korekcyjne, albo też soczewki kontaktowe, twarde lub miękkie. Takie zastosowanie ma na celu doprowadzenie do tego, by poradzić sobie z problemem, który dotyczy danej osoby. Jeśli jednak to nie pomaga, a wada się nasila, wtedy trzeba zastosować leczenie chirurgiczne. W żaden sposób wad wzroku nie można bagatelizować. Jeśli nie zastosuje się odpowiedniego leczenia, prędzej czy później człowiek może ten wzrok stracić lub w mniej groźnym przypadku, może po prostu mieć ograniczoną możliwości prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Wady wzroku – przyczyny

Jakie są przyczyny powstawania wad wzroku? Jedne są genetyczne i nie mamy na nie zupełnie wpływu. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli dana rodzina ma wielu pokoleń ma problemy z widzeniem, wtedy z pokolenia na pokolenia wada jest przekazywana. Czasami jednak człowiek sam sobie szkodzi, powodując powstawanie wad nabytych. Zbyt częste oglądanie telewizji i to z bardzo bliskiej odległości na pewno nikomu dobrze nie służy. Może bowiem na początku wpływać na osłabienie organizmu, na małe problemy z widocznością. które lekceważone mogą przeistoczyć się w naprawdę bardzo poważane problemy. Tak samo również i zbyt częste siedzenie przed komputerem również działa negatywnie na nasz wzrok. W biurach widzimy bardzo często osoby w okularach pracujące przy komputerach. Długotrwała praca przy komputerze to jedna z najważniejszych przyczyn powstawania wad wzroku i nie do końca mamy na nią wpływ – pracować przecież trzeba. Najważniejsze jest to, by w żaden sposób nie bagatelizować sygnałów, które wysyłają nam nasze oczy. Każdy sygnał, który budzi niepokój, od razu powinien zostać rozwiązany. Dbajmy o nasze życie i zdrowie, bo medycyna nie zawsze jest w stanie rozwikłać nasze problemy zdrowotne.

Was this helpful?

1 / 0