Wierzenia Egipcjan

W starożytnym Egipcie władza i osoba faraona stanowiły część kultu religijnego. Pierwsi faraonowie byli uważani za bóstwa, których boska natura daje gwarancję pomyślności państwa i ludności. Wierzono, że faraon jest obdarzony magicznymi właściowściami, które pozwalają mu kontaktować się ze światem bogów. Z czasem dopiero zaczęto ich uważać jedynie za synów boga Re, stających się po śmierci bogami. Wraz z jednoczeniem się państwa liczne bóstwa lokalne zyskały rangę ogólnoegipską. Wiele spośród nich osiągnęło swą pozycję wraz z rozwojem ośrodków miejskich, w tym przede wszystkim kolejnych stolic Egiptu. W Memfis był to bóg Ptah, w Tebach – bóg Amon.

Ptah – patron sztuk i rzemiosła. Obecnie opiekuje się rzemieślnikami, osobami które pracują pod ziemią.

Amon – władał wiatrem i powietrzem. Dziś patronuje osobom pracującym twórczo i kobietom starającym się o dziecko.

Podstawowymi formami religii egipskiej były:

  • politeizm (wielobóstwo),
  • zoomorfizm (bóstwa w kształcie zwierząt),
  • kult świętych zwierząt (m.in. byk Apis).

W starożytnym Egipcie wierzono we wróżby i horoskopy. Rodzice notowali daty urodzin dzieci, po czym szli do świątyń, gdzie kapłani przepowiadali los nowo narodzonych. Każde dziecko było oddawane opiece innego bóstwa i miało je czcić przez całe życie.

Bóstwa, przedstawiane z głową zwierzęcia i ludzkim tułowiem lub rzadziej tylko pod postacią zwierzęcia, miały swoją hierarchię. Na ich czele stali:

  • Ra (Re) – najważniejszy bóg w egipskim panteonie, stwórca świata i ludzi. Bóg tarczy słonecznej. Opiekun ojców, nauczycieli, piosenkarzy i aktorów.
  • Ozyrys – bóstwo płodnej natury i władca świata zmarłych. Współcześnie bóg odrodzonego życia. Patronuje prawnikom oraz osobom, które w pracy mają kontakt z klientami. Otacza opieką wszystkich, którzy dbają o porządek.
  • Horus – opiekun niebios i władzy faraona, a także wojny i polowania. Najstarszy i jeden z najważniejszych bogów w mitologii egipskiej, przedstawiany był z głową sokoła. Jego imię tłumaczy się jako: wznoszący się ponad, odległy. Współcześnie patronuje żołnierzom, policjantom, strażakom oraz wszystkim którzy cenią tradycję.
  • Sebek – bóg o głowie krokodyla, był królem wód. Patronuje rolnikom i osobom opiekującym się zwierzętami. Czuwa nad wszystkimi, którzy mieszkają w pobliżu rzek.
  • Thot – egipski bóg księżyca, patron mądrości. Opiekun pisarzy, muzyków, tancerzy oraz plastyków. Sprzyja także wszystkim tym, którzy zajmują się handlem.

W religii egipskiej występowały również bóstwa żeńskie, spośród których najważniejsze były:

  • Izyda – bogini płodności, opiekunka rodzin. Patronuje kobietom szukającym partnera życiowego, mężatkom i matkom.
  • Hathor – bogini uciech cielesnych i przyjemności życiowych. Opiekunka kobiet ciężarnych, fryzjerek, krawcowych i kosmetyczek.

Rozbudowany system wierzeń przyczynił się do powstania dużej liczby świątyń. Jedynie król powoływał kapłanów, którzy na jego rozkaz dokonywali obrzędów. Dzielili się oni na dwie grupy: wyższą i niższą. Skupiali się wokół świątyni i spełniali obowiązki z kultem boga, któremu była ona poświęcona.

Świątynie miały uprzywilejowaną pozycję, z którą wiązały się posiadanie dużych obszarów ziemi oraz szczególne uprawnienia, na przykład zwolnienie od robót publicznych. Znaczenie kapłanów wzrosło zwłaszcza za panowania XIX i XX dynastii.

Was this helpful?

0 / 0