Woda w płucach

Woda w płucach to termin określający obrzęk płuc. Istotą obrzęku płuc jest obfite przesiąkanie płynów do pęcherzyków płucnych. Jest wyrazem ostrej niewydolności lewokomorowej.

Woda w płucach – przyczyny

 • Pojawia się on często u osób z dychawicą sercową.
 • Może również wystąpić w następstwie świeżego zawału serca.
 • Podwyższenia ciśnienia krwi u chorych z nadciśnieniem.
 • U pacjentów z wadami zastawki aorty.
 • Może też pojawić się po wysiłku u chorych ze zwężeniem zastawki dwudzielnej na skutek zwiększonego ciśnienia w żyłach płucnych.
 • W niewydolności lewego przedsionka, bez udziału niewydolności lewej komory.

Mechanizm powstawania wody w płucach jest taki sam, jak w dychawicy sercowej. Podobne są też objawy, które w obrzęku płuc są o wiele bardziej nasilone.

Woda w płucach – objawy

 • Napad obrzęku płuc przebiega z niezwykle nasiloną dusznością.
 • Chory przyjmuje przymusową pozycję siedzącą.
 • Pojawia się sinica.
 • Słyszalne są gwizdy oskrzelowe oraz bulgotanie w klatce piersiowej (słyszalne na zewnątrz).
 • Osłuchiwaniem stwierdza się wilgotne rzężenie nad powierzchnią płuc.
 • Tętno jest przyspieszone i nitkowate.
 • Ciśnienie krwi jest najczęściej podniesione, z wyjątkiem przypadków obrzęku płuc przebiegającego ze wstrząsem.
 • Zawsze pojawia się plwocina, niekiedy podbarwiona krwią.
 • W miarę pogłębiania się napadu plwocina wydziela się obficie w postaci piany wydostającej się z ust i nosa.
 • Obrzęk płuc może ustąpić samoistnie lub wkrótce po wstrzyknięciu morfiny, może również zakończyć się zgonem w czasie pierwszego lub kolejnego napadu.

Woda w płucach u dziecka

Schorzenie to rzadko występuje, może jednak wywołać stan zagrażający życiu. Powstaje w wyniku przedostania się płynu surowiczego do pęcherzyków płucnych i tkanki śródmiąższowej.

Woda w płucach u dziecka – przyczyny

 • Wrodzone lub nabyte wady serca.
 • Ciężkie zapalenie płuc.
 • W zatruciach (również lekami).
 • W następstwie zachłyśnięcia się kwaśną zawartością żołądka.
 • W przebiegu zaburzeń w ośrodkowym układzie nerwowym i w innych ciężkich stanach chorobowych.

Woda w płucach u dzieci – objawy

 • Niepokój ruchowy.
 • Duszność z zaciąganiem międzyżebrza i okolic nadobojczykowych.
 • Drażniący kaszel.

Woda w płucach – leczenie

Bardzo ważne jest szybkie rozpoznanie choroby i podjęcie decyzji o zabiegu. Wybór metod postępowania zależy od mechanizmu, który wyzwolił obrzęk płuc. W przypadku obrzęku płuc powstałego u chorego z niewydolnością krążenia pod wpływem zbyt obfitych wlewów dożylnych płynów, skuteczny jest upust krwi. Jest on jednak przeciwwskazany w stanie wstrząsu oraz w obrzęku płuc przy zawale serca. Można podać małe dawki morfiny, zazwyczaj wystarczy wstrzyknięcie podskórne. W stanach wstrząsu, ze względu na złe wchłanianie z tkanki podskórnej lepiej podać morfinę dożylnie. Przeciwwskazanie do podania morfiny stanowią choroby płuc, obrzęk śluzowaty, tylno-boczne skrzywienie kręgosłupa. Leczenie tlenem – przez cewnik nosowy lub z respiratora – jest podstawowym zabiegiem jeśli istnieją ku temu odpowiednie warunki.

Szybkie odwodnienie – osiąga się je, podając dożylnie furosemid lub inny środek moczopędny. Trzeba jednak uważać by nie doprowadzić do hipowolemii (stanu ze zbyt małą ilością płynów).

Woda w płucach – diagnostyka

Morfologia krwi, RTG, EKG, gazometria krwi tętniczej, tomografia komputerowa klatki piersiowej.

Was this helpful?

2 / 0