Wolnomularstwo

masoneria

Im więcej człowiek wiedział o sobie, tym częściej zadawał sobie pytanie o sens istnienia i rzeczy ostateczne. Efektem tych pytań były powstające nowe nurty filozoficzne i etyczne. Jednym z nich było wolnomularstwo. Był to tajny związek międzynarodowy, zwany też masonerią. Powstał w XVIII wieku. Był ruchem zrzeszającym wyłącznie mężczyzn. Głosili oni idee samodoskonalenia, braterstwa oraz wzajemnego wsparcia. Idee te stały się głównymi założeniami wolnomularstwa. Pierwszymi masonami, bo tak nazywa się braci tego stowarzyszenia byli prawdopodobnie wędrowni budowniczowie katedr w XVI wieku. Nazywano ich wolnymi mularzami. Rozpoznawali się po znakach cechowych. Stąd też w tradycji wolnomularskiej pozostał symbolizm.

Obowiązujące w ruchu zasady i postawy masońskie przedstawiane są za pomocą symboli, znaków i rytuałów. Kiedy w XVII wieku nastąpił upadek budownictwa katedralnego rzemieślnicze bractwa zaczęły słabnąć. Aby zapobiec kompletnemu zanikowi bractw, wolni mularze zaczęli przyjmować w swoje szeregi ludzi nauki, szlachtę i arystokrację. Uznawano takie osoby za honorowych członków korporacji. Wolnomularze głosili poglądy racjonalistyczne, deistyczne i antyklerykalne.

Wolnomularstwo – historia

Przełomowym momentem dla tego ruchu był rok 1717. To wówczas w Londynie powstała Wielka Loża Masońska. Opracowała ona zasady zwane konstytucją oraz systemem rytuałów. Stała się ona podłożem i fundamentem dla wielu lóż w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. Cechą wolnomularstwa są też liczne tajemnice, legendy i teorie spiskowe. Wolnomularstwo, jak chyba każde stowarzyszenia na świecie, posiada liczne nurty. Wyróżnia się zgrupowania umiarkowane liberalistyczne, mistyczno – ezoteryczne, jak i konserwatywno – tradycjonalistyczne.

Wolnomularstwo w Polsce

W Polsce pierwsze wpływy wolnomularstwa pojawiły się już w XVIII wieku. W 1721 roku powstała pierwsza polska loża masońska. 26 lutego 1784 roku ogłoszony został „Akt ogłoszenia i ustawy Wielkiego Wschodu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego”. Mówiąc prościej była to pierwsza konstytucja masońska, obowiązująca w Polsce. Od tego czasu ruch wolnomularski prężnie rozwijał się wśród polsko – litewskiej arystokracji.

Wolnomularze stworzyli własny system wtajemniczenia. Wyróżnia się trzy podstawowe stopnie inicjacje masońskiej – uczeń, czeladnik, mistrz. Masoneria stworzyła bardzo skomplikowany system obrządków. Wywodzi się on z połączenia średniowiecznych obrzędów wolnych mularzy i elementów współczesnych. Głównymi symbolami wolnomularzy są cyrkiel i węgielnica. Cyrkiel symbolizuje wiedzę, mądrość i rozum. Węgielnica symbolizuje zaś szczere nastawienie i równowagę. Cyrkiel, węgielnica i Biblia są tzw. Wielkimi Światłami w loży. Masoneria posiada także własny kalendarz.

Wolnomularstwo i jego tajemnice

Wolnomularstwo jest stowarzyszeniem owianym tajemnicą. Członków obowiązują liczne tajemnice, którym nie mogą w żadnym wypadku wyjawić. Na świecie wolnomularstwo zrobiło zawrotna karierę. W latach 90. XX wieku ruch ten liczył ok. 6 mln członków. Do masonerii należeli najwięksi ludzie epok: Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Wolfgang Goethe, król Stanisław August Poniatowski czy prezydent Gabriel Narutowicz. Wolnomularze skupiali więc głowy państw, wielkich artystów i uczonych. Doskonałym przykładem tego, że było to bardzo elitarne jest fakt, że ich członkiem był Benjamin Franklin. Do tej pory do masonerii należało także piętnastu amerykańskich prezydentów.

Was this helpful?

2 / 0