Wstrząśnienie mózgu

Wrzuć artykuł na Fejsa! poleć na NK

Wstrząśnienie mózgu (commotio cerebri) – zwane potocznie wstrząsem mózgu. Polega na powstaniu przejściowych i najczęściej całkowicie odwracalnych zmian w strukturze i czynnościach tkanki mózgowej. Jest bezpośrednim następstwem mechanicznego urazu czaszki, powodującego nagłe zatrzymanie czynności mózgu. Jeśli uraz nie był duży, wstrząśnienie mózgu ma łagodny przebieg:

Zmiany zachodzą głównie w korze mózgowej oraz nieznacznie w pniu mózgowym. W cięższych urazach zmiany dotyczą zarówno kory jak i pnia mózgowego. Dochodzi w tym przypadku do zaburzeń w ciśnieniu, tętnie i oddechu. Może to prowadzić do porażenia ośrodka oddechowego.

Wstrząśnienie mózgu – stopnie

Wyróżniamy 3 stopnie wstrząśnienia mózgu:

Stopień I – przejściowe zaburzenie świadomości z utratą przytomności lub bez utraty przytomności trwające nie dłużej niż 15 minut. Stopień II – objawy trwają dłużej niż 15 minut.

Stopień III – obejmuje krótkie i długie epizody utraty przytomności.

Wstrząśnienie mózgu – objawy ○ Chory bezpośrednio po urazie utracił nagle przytomność. ○ W niedługim czasie ją odzyskał.

○ Po kilku godzinach nie stwierdza się u niego żadnych podmiotowych ani przedmiotowych objawów choroby.

Ponadto mogą występować: • ból głowy, • nudności czasem wymioty, • rozdrażnienie, niepokój, • drżenie rąk i nóg, • niewyraźna mowa, • zaburzenia równowagi, • brak koordynacji, • senność, • nadwrażliwość na jasne światło, • dezorientacja, • patrzenie w jeden punkt, • czasem ból karku i szyi, • zaburzenia snu, • brak reakcji na bodźce,

• niepamięć – osoba ze wstrząśnieniem mózgu nie pamięta zdarzeń bezpośrednio przed urazem ani zaraz po urazie.

Wstrząśnienie mózgu – powikłania W każdym przypadku urazowego uszkodzenia mózgu należy przeprowadzić badania neurologiczne i sprawdzić zachowanie się źrenic. Chory powinien przebywać w szpitalu i leżeć w łóżku, co najmniej 48 godzin. Wstrząśnienie mózgu najczęściej jest jedynym następstwem urazu, ale może też wystąpić z innymi postaciami uszkodzenia mózgu: obrzęku i stłuczenia mózgu, a nawet krwawienia do jamy czaszki. Dlatego zawsze po urazie głowy należy zgłosić się do lekarza. Należy pamiętać o możliwości powikłań pourazowych, które mogą wystąpić nawet dłuższy czas po urazie.

Bóle oraz zawroty głowy czy trudności w koncentracji czasem występują jeszcze przez kilka miesięcy.

Wstrząśnienie mózgu – badania

Najczęściej wykonuje się RTG i tomografię komputerową głowy. Poszkodowanego powinien też zbadać neurolog.

Pierwsza pomoc: – Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny należy ułożyć go w tzw. bezpiecznej pozycji (na prawym boku). – Sprawdzić drożność dróg oddechowych (w razie potrzeby udrożnić je). – Jeśli ofiara odzyska przytomność należy zachęcić, by nie poruszała się i nie wstawała, a następnie wezwać pogotowie i zostać na miejscu do przybycia służb medycznych.

– W razie otwartych ran, szczególnie głowy, należy je opatrzyć jałowym opatrunkiem.

Zalecenia:
Nawet jeśli po urazie lekarz odeśle pacjenta do domu, bo nie widzi potrzeby, by zostawić go na obserwacji w szpitalu, to należy liczyć się z faktem, że czasem objawy pojawiają się po kilku godzinach a nawet dniach.

Po urazie należy się oszczędzać: – unikać wysiłku fizycznego, – hałasu, – alkoholu, – oglądania telewizji, – rażącego światła, – czytania.

W razie zauważenia niepokojących objawów należy zgłosić się do lekarza.

Was this helpful?

0 / 0