Wszystkich Świętych

swieto-wszystkich-swietych

Święto Wszystkich Świętych wprowadził do kościoła Grzegorz IV w 834 roku jako dzień pamięci o zmarłych. Tradycja Wszystkich Świętych albo Wszystkich Zmarłych ma swój początek w celtyckim święcie Samhain (śmierć ciała). Pierwotnie to święto obchodzono 13 maja. Potem zostało ono przeniesione na dzień 1 listopada i w takim kształcie funkcjonuje do dzisiaj.

Święto to poświęcone jest męczennikom, którzy oddali swoje życie za Chrystusa, a których nie wspomniano w kanonie Mszy świętej ani żadnych innych miejscach. W IV wieku rozpowszechniła się idea przenoszenia relikwii świętych w części lub całości w różne miejsca ważne dla wiernych jako na potwierdzenie, że wszyscy Świeci są własnością Kościoła.

W Polsce praktycznie od zawsze był to dzień wolny od pracy, w czasie którego to oddawaliśmy cześć Wszystkim Świętym i wspominaliśmy naszych bliskich zmarłych. Wszyscy katolicy w Polsce i na świecie obchodzą ten dzień w zadumie oddają cześć świętym. W prawosławiu takie święto nie funkcjonuje ale wszyscy ludzie odwiedzają w tym dniu groby swoich bliskich wspominają ich.

Święto Wszystkich Świętych dla Kościoła Katolickiego, Episkopalnego i Luterańskiego to dzień szczególnej czci świętych tych znanych i nie znanych, którzy są w niebie.

Was this helpful?

0 / 0