Zaburzenia mowy

Zaburzenia mowy – u dzieci najczęstszymi zaburzeniami mowy są: bełkotanie, jąkanie, opóźnienie rozwoju mowy.

1. Bełkotanie – zaburzenia mowy polegające na niemożności prawidłowego wymawiania dźwięku.

Do bełkotania zalicza się:

 • Reranie – nieprawidłowe wymawianie głoski “r”: rower = lowel.
 • Seplenienie i szeplenienie – nieprawidłowe wymawianie głosek “s” i “sz”: stacja = sztacja, poszła = posła itp. • Zniekształceniom może ulegać wymowa innych głosek, np. “k”, “l”, “p” i inne.

Przyczyny bełkotania:

 • niedosłuch,
 • nieprawidłowa budowa jamy ustnej lub krtani, braki w uzębieniu przednim,
 • uszkodzenie układu nerwowego (dróg nerwowych lub ośrodka korowego analizatora słuchowego).

Dziecko, które bełkocze pod koniec wieku przedszkolnego powinno być zbadane przez specjalistę wad wymowy, czyli logopedę. Ustali on przyczynę bełkotania i udzieli wskazówek co do dalszego postępowania.

2. Jąkanie – zaburzenie mowy polegające na niemożności płynnego wymawiania niektórych dźwięków. Wyróżnia się:

 • Jąkanie kloniczne – polega na kilkakrotnym powtarzaniu tej samej sylaby. Ten rodzaj jąkania może występować u dzieci 3-7 letnich jako cecha rozwojowa i w tym przypadku cofa się samoistnie.
 • Jąkanie toniczne – polega na zatrzymaniu wypowiedzi na jakiejś głosce. Najczęściej trudność sprawia wymówienie: b, p, k, m, g, d lub r. Łagodną postacią jąkania tonicznego jest tzw. zacinanie się.
 • Jąkanie prawdziwe – obejmuje objawy kloniczne, toniczne, napięcie emocjonalne i mięśniowe oraz współruchy.

Przyczyny jąkania:

 • jąkanie wzmaga się w okresach zwiększonego napięcia,
 • w sytuacjach nowych dla dziecka (lękotwórczych),
 • może się pojawić po doznanych urazach psychicznych.

Leczenie:

 • stosuje się metodę fonetyczną, prowadzącą do wyrównania rytmu oddechu i rozluźniania odpowiednich grup mięśni,
 • psychoterapia,
 • trening relaksacyjny.

Jąkanie to problem nie tylko dzieci. Jąka się ok. 45 mln. dorosłych i 180 mln. dzieci na całym świecie. Bardzo często jąkanie się nie jest oznaką zaburzeń rozwoju, wręcz przeciwnie – na trudności z mówieniem cierpią częściej osoby inteligentniejsze i wrażliwsze od innych.

U dorosłych przyczyn jąkania nie da się określić jednoznacznie:

 • może to być objaw nerwicy lub nawet logofobii – czyli lęku przed mówieniem,
 • nieprawidłowe oddychanie,
 • efekt występowania niekontrolowanych skurczów 72 większych i mniejszych mięśni biorących udział w wypowiadaniu słów,
 • czynniki emocjonalne,
 • dziedziczenie skłonności do jąkania.

Terapia:

 • samodzielna praca nad wymową słów i zdań,
 • ćwiczenia z logopedą,
 • rozmowy z psychologiem,
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z problemem,
 • spotkania towarzyskie z osobami, które mają podobny problem,
 • akceptowanie siebie.

3. Dyzartria

Zaburzenie mowy (u dorosłych i dzieci), charakteryzujące się zakłóceniami w funkcjonowaniu aparatu wykonawczego, czyli mięśni języka, podniebienia, gardła i krtani. Powstaje na skutek uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowne (artykulacyjne, fonacyjne i oddechowe). Jej istotę stanowi przede wszystkim naruszenie prawidłowej artykulacji. Mowa pacjentów z tym zaburzeniem jest niewyraźna i nierytmiczna. Może być powolna lub przyspieszona. Głos bywa cichy, słaby, bezdźwięczny.

Wyróżnia się kilka rodzajów dyzartrii:

 • spastyczna (w miażdżycy naczyń mózgowych),
 • hipotoniczna (w miażdżycy naczyń, zatruciem jadem kiełbasianym),
 • ataktyczna (w stwardnieniu rozsianym, guzach móżdżku, zaniku móżdżku),
 • hipokinetyczna (w chorobie Parkinsona),
 • dyskinetyczna (w pląsawicy).

Was this helpful?

0 / 0