Zagrożenia w Internecie

Internet jest ogólnoświatową siecią komputerową, jego początki sięgają lat sześćdziesiątych, kiedy to jedna z amerykańskich organizacji rozpoczęła badania nad możliwością dowodzenia i łączności podczas wojny atomowej. Na podstawie wyników ich prac podjęto starania w celu skonstruowania sieci komputerowej, która zdolna byłaby do działania nawet gdy zniszczeniu uległaby jej część.

Sieć internetowa obecnie łączy ze sobą setki milionów komputerów, umożliwiając ich użytkownikom wzajemną transmisję informacji i danych. Używa do tego łączy telefonicznych, światłowodowych oraz satelitarnych. Korzyści płynące z posiadania internetu są niezaprzeczalne. Internet umożliwia nam swobodną komunikację z innymi, pomaga w nauce i rozwijaniu zainteresowań, umożliwia dostęp do nieograniczonej liczby informacji i wiadomości.

Zagrożenia w Internecie

Pomimo tego całego dobra, jakie niesie ze sobą ogólnoświatowa sieć, internet może również okazać się poważnym zagrożeniem, zwłaszcza dla ludzi młodych i dzieci. Wynika to przede wszystkim z łatwości, z jaką dzieci mogą dostać się na niepożądane strony, które zawierają treści nie przeznaczone dla najmłodszych. W świecie realnym jesteśmy w stanie kontrolować i chronić najmłodszych przed groźnymi treściami, możemy sprawdzić, co czyta i co ogląda dziecko.

Zagrożenia w Internecie dla dzieci

W internecie mogą jednak bez większego problemu dostać się na strony zawierające treści pornograficzne. To właśnie pornografia stanowi największe zagrożenie dla dzieci. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że administratorzy takich stron robią wszystko, żeby niepożądane materiały trafiły do jak największej ilości korzystających z internetu. Dlatego częstokroć dziecko, chcąc obejrzeć jakąś poprawną stronę, np. z materiałami do nauki, czy notkami o popularnych sportowcach, piosenkarzach, w rzeczywistości natknąć się może na ukryte strony pornograficzne. Szczególnie niebezpieczna i bulwersująca jest pornografia dziecięca.

Zły wpływ pornografii na osoby ją oglądające jest ogromny. Szczególnie zgubne w skutkach jest zainteresowanie pornografią przez osoby w młodym wieku.

Oglądanie pornografii prowadzi do:

  1. Zafałszowania obrazu kobiet i mężczyzn – kobietę sprowadza się jedynie do przedmiotu pożądania, a jej znaczenie jako człowieka ulega znacznej redukcji. Często materiały z pornografią zawierają także sceny przemocy wobec kobiet. Tworzy to więc obraz kobiety uległej, która stworzona jest wyłącznie po to, aby mężczyzna (przeważnie typ macho) zaspokajał swoje potrzeby seksualne.
  2. Przedwczesnego zainteresowania sprawami seksu. Wśród osób korzystających z pornografii dostrzega się dużą tolerancję dla seksu pozamałżeńskiego, przedmałżeńskiego, przemocy seksualnej. Ponadto znacznie obniża się wiek inicjacji seksualnej.
  3. Powstawania i umacniania się patologii seksualnych. Odbiorcy pornografii poszukują coraz nowszych i mocniejszych doznań, co sprzyja rozwojowi dewiacji seksualnych i przemocy, w tym gwałtów.
  4. Zaburzenia rozwoju osobowości poprzez umniejszanie poczucia własnej wartości i godności. Może prowadzić również do uzależnienia od seksu.

Poza stronami z pornografią najmłodsi mogą również natknąć się na strony zawierające przemoc, zdjęcia z wojen, fotografie ofiar masakr, zabójstw. Jest to również groźne dla psychiki dzieci. Ponadto w internecie można znaleźć multum stron zawierających wulgaryzmy, strony rozmaitych sekt, dla których internet jest doskonałym narzędziem werbunku, strony bojówek nazistowskich, które propagują rasizm, faszyzm i inne szkodliwe społecznie treści.

Zagrożenia w Internecie – wirusy i trojany

Poza szkodliwymi treściami, które można zobaczyć w internecie, zagrożenie stwarzają również szkodliwe programy, wirusy i trojany.

Są to aplikacje takie jak:

  1. Wirus komputerowy – program, który działa bez wiedzy użytkownika, przeprowadza szereg działań, które uniemożliwiają czy utrudniają prawidłowe działanie systemu operacyjnego. Wirusy rozprowadzane są przez zarażone pliki, najczęściej pochodzą z internetu, ale mogą się dostać do komputera także za pomocą dyskietek (obecnie praktycznie nieużywanych), płyt CD i DVD, czy przenośnej pamięci pendrive. Wirusy szkodzą komputerowi najczęściej poprzez kasowanie, niszczenie danych, uniemożliwienie pracy na komputerze, wyświetlanie niepożądanych grafik.
  2. Robak. Podobny jest w działaniu do wirusa, jednak w odróżnieniu od niego nie potrzebuje nosiciela, rozprzestrzenia się poprzez sieć.
  3. Trojan (koń trojański) – program taki podszywa się pod znane i bezpieczne oprogramowanie, po uruchomieniu go wyrządza duże szkody w systemie.
  4. Spyware (oprogramowanie szpiegujące) – uaktywnia się i działa bez wiedzy użytkownika, zbiera informacje o nim i wykrada poufne dane, takie jak loginy, hasła, numery kont oraz piny.

Was this helpful?

1 / 1