Zielonoświątkowcy

Obok katolicyzmu i protestantyzmu, istnieje trzeci nurt, który nie każdemu jest znany, a który coraz bardziej wchodzi w skład tej tradycji chrześcijańskiej, a mianowicie jest nim ruch pentekostalny, zwany inaczej zielonoświątkowym. Kim więc są owi zielonoświątkowcy? Co głoszą? Czym się różnią? Otóż tak, jak każdy w chrześcijaństwie, tak również i ta grupa głosi, że kościół jest Ciałem Chrystusa, do którego ludzie są włączeni przez sakramentalną partycypację w historycznej instytucji. Uważają oni, że kościół gromadzi ludzi wierzących, którzy przychodzą tam, żeby słuchać Ewangelii i Jezusie Chrystusie. Zielonoświątkowcy uważają, że życie chrześcijańskie dotyczy przeżywania obecności mocy Ducha Świętego. Na nim szczególnie się skupiają i dla nich to właśnie on jest podstawą.

Zielonoświątkowcy – sakramenty

Nurt ten szczególnie ceni sobie kazania i sakramenty, które dla każdego z tych ludzi odgrywają znaczącą rolę. każdy jednak przeżywa je na swój sposób i dla każdego stanowi to indywidualne podejście do każdej sprawy. Wciąż na każdym kroku, w każdej sytuacji, zielonoświątkowcy odwołują się do swojej duchowości, do wydarzenia biblijnego Pięćdziesiątnicy, która po polsku zwana jest Zielonymi Świątkami.

Zielonoświątkowcy – zasady wiary

Zielonoświątkowcy są chrześcijańską wspólnotą, która wierzy w nieomylność całości Pisma Świętego, Biblii, jak i również Słowa Bożego. Dla nich to wszystko zostało natchnione przez Ducha Świętego, a więc ma tym samym nadzwyczajną i magiczną moc. Dla nich Duch Święty jest normą wiary, doktryny i etyki. Zielonoświątkowcy również wierzą w Boskie Synostwo, poczęcie z Ducha Świętego, narodzenie z Marii Dziewicy. Wierzą również w śmierć Jezus na krzyżu za grzechy świata i w jego zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i powtórne przyjście na świat. Wierzą w życie wieczne, w uzdrowienie chorych i w ogromną wiarę, która może zdziałać cuda.

Zielonoświątkowcy – chrzest

Czym więc owi zielonoświątkowcy się wyróżniają? Jak inaczej postrzegają swoją religię? Dlaczego są osobnym nurtem chrześcijaństwa? Zielonoświątkowcy różnią się tym, że wierzą oni w chrzest Duchem Świętym. Uważają oni, że chrzest Duchem Świętym jest wyzwoleniem Ducha, spowodowanym przez wiarę w Pana Jezusa. Dla nich chrzest może odbyć się zarówno w kościele jak również w morzu, w jeziorze, czy też w rzece. Dla nich chrzest jest złożeniem świadectwa przed Bogiem i ludźmi, iż odpuszcza się grzechy i ślubuje się dozgonną wierność Bogu. A wiec tu działa wszystko na tej samej zasadzie. U zielonoświątkowców nie ma tak, że dane dziecko w czasie mszy jest chrzczone. Gromadzi się w określonym czasie większą ilość dzieci są one ofiarowywane Panu i błogosławione.

Zielonoświątkowcy – historia

Jeśli chodzi o samo powstanie tego ruchu, to jest rok 1901 w Topeka i 1906 w Los Angeles. Różnie przyjmuje się ich powstanie. Apostołem tego ruchu był w Europie Thomas Ball Barratt z Norwegii, który po powrocie z Ameryki doznał wewnętrznego natchnienia i odtąd zaczął propagować ten nurt w Europie. W Polsce zaś pierwsi Zielonoświątkowcy pojawili się na Śląsku Cieszyńskim, gdzie zostali zarejestrowani jako związek wyznaniowy w 1910 roku w starostwie Cieszynie. Nurt ten coraz bardziej cieszy się popularnością i coraz bardziej też jest praktykowany przez rzesze ludzi na całym świecie.

Was this helpful?

2 / 0