Zwierzęta chronione w Polsce

zwierzeta-chronione-w-polsce_m-5976833Zwierzęta chronione to takie gatunki zwierząt, które są objęte opieką prawną przez państwo. Każde zabicie lub działanie na szkodę takiego zwierzęcia grozi określoną w prawie karą.

lista_m-1300167Zwierzęta chronione

Wyróżniamy gatunki zwierząt znajdujące się pod ochroną ścisłą lub ochroną częściową. Ochrona ścisła przebiega przez cały okres życia zwierzęcia, zaś ochrona częściowa obejmuje jedynie pewne okresy w jego życiu, takie jak okres lęgowy, godowy czy okres ciąży i opieki nad młodymi osobnikami. Dodatkowo dla ryb wyznacza się wymiary ochronne. Jeśli zostaną złowione przez wędkarza, a nie będą miały osiągniętego minimum wielkości (podawanego w centymetrach), muszą zostać wypuszczone z powrotem do wody. Ponadto ochrona nie obejmuje zwierząt łownych w czasie trwania sezonu polowań, można również zabić zwierzę, gdy stwarza ono bezpośrednie zagrożenie dla człowieka (np. grasujące po osiedlach wilki). Trzeba mieć jednak na to pozwolenie Ministra Środowiska.

Ochrona zwierząt

ssaki_m-3702798

Pierwszy w Polsce akt ochrony gatunkowej zwierzęcia ukazał się już w XI wieku i miał na celu ochronę bobrów, został wydany przez króla Bolesława Chrobrego. W 1443 roku pojawiły się kolejne ograniczenia, dotyczące polowań na dzikie konie, tury, jelenie oraz łosie. Ograniczenia te wprowadzone zostały przez Władysława Jagiełłę. Niecałe sto lat później pojawił się dekret chroniący żubra, sokoła wędrownego i łabędzia niemego. Wszystkie powyższe ograniczenia nie wpłynęły jednak na zmniejszanie się populacji chronionych gatunków zwierząt, dopiero działania przyrodników okresu Polski Ludowej pomogły zapobiec wyginięciu tychże gatunków i przyczyniły się ich odnowieniu (chociaż dla turów było już za późno, ostatnia samica tura padła w roku 1627). Przykład powyższych zwierząt pokazuje, iż sama bierna ich ochrona, czyli zakaz odławiania, nie jest skuteczna, potrzebne są aktywne formy ochrony tych gatunków, chroniące także środowisko naturalne zwierząt, w tym tworzenie rezerwatów i parków narodowych. Podstawowym założeniem ochrony zwierząt jest utrzymanie maksymalnej możliwej różnorodności gatunkowej.

Zwierzęta chronione w Polsce

 • gronostaj,
 • foki: pospolita, szara, obrączkowana,
 • koszatka,
 • kozica,
 • łasica,
 • niedźwiedź brunatny,
 • orzesznica,
 • popielica,
 • ryś,
 • suseł,
 • żbik,
 • zając bielak,
 • żubr.

Was this helpful?

5 / 2