Zwierzęta świata

zwierzeta-swiata-2

Na Ziemi żyje przeogromna ilość gatunków zwierząt. Nie sposób ich opisać, czy nawet wymienić. Zwierzęta świata to wielkie królestwo biologiczne, które w swoich szeregach skupia wszelkie wielokomórkowe organizmy cudzożywne. Jest to największe królestwo organizmów żywych, które ponadto charakteryzuje się największym zróżnicowaniem.

Zwierzęta świata

Zwierzęta świata możemy podzielić na bezkręgowce i kręgowce. Bezkręgowce to najliczniejsza gatunkowo grupa zwierząt, liczbę gatunków szacuje się na ponad milion, co stanowi około 95% wszystkich zwierząt. Należą do nich mięczaki, skorupiaki i owady. Kręgowce z kolei to około 58000 gatunków, stanowi to pozostałe 5% zwierząt. W skład kręgowców wchodzą ryby, płazy, gady, ptaki oraz ssaki. Pod koniec wieku XX do królestwa zwierząt zaliczano również organizmy jednokomórkowe zwane pierwotniakami, które obecnie nie są brane pod uwagę, gdy mówimy o zwierzętach. Obecnie królestwo zwierząt (zwane Animalia) obejmuje trzydzieści sześć typów: kolcogłowy, wirki bezjelitowe, pierścienice, stawonogi, ramienionogi, mszywioły, szczecioszczękie, strunowce, parzydełkowce, żebropławy, lejkogębce, szkarłupnie, szczetnice, kielichowate, brzuchorzęski, szczękogębe, półstrunowce, ryjkogłowy, kolczugowce, drobnoszczękie, mięczaki, nicienie, nitkowce, wstężnice, pazurnice, prostopływce, kryzelnice, płaskowce, płazińce, gąbki, niezmogowce, rombowce, wrotki, sikwiaki, niesporczaki oraz xenoturbellida. Ssaki (w tym człowiek) należą do strunowców.

Sferą życia zwierząt jest powłoka ziemi zwana biosferą. Biosfera występuje jedynie na Ziemi, stan dzisiejszej wiedzy nie pozwala na stwierdzenie, czy na jakiejkolwiek innej planecie również rozwinęło się jakieś życie. Biosfera to zewnętrzna część skorupy ziemskiej, obejmuje ona powietrze, wodę oraz ląd.

Świat zwierząt

Zwierzęta to grupa organizmów, która pojawiła się na ziemi około 630 – 542 milionów lat temu. Najstarsze znaleziska zwierząt pochodzą właśnie z końca okresu prekambru. Były to zwierzęta morskie o miękkich ciałach, natomiast przedstawiciele strunowców pochodzą z kambru i ordowiku. Przyjmuje się, że człowiek jest najmłodszym przedstawicielem królestwa zwierząt, historia pobytu gatunku ludzkiego sięga około dwóch milionów.

Wszystkie zwierzęta świata

Szacuje się, że od początku istnienia Ziemi liczba gatunków zwierząt, które zamieszkiwały naszą planetę, przekroczyła sto miliardów. Obecne gatunki stanowią niecały jeden procent z tej olbrzymiej liczby. Reszta gatunków zwierząt – czy to z woli natury, czy człowieka – wymarła. Z powierzchni Ziemi w ciągu jej zniknęło bardzo wiele gatunków zwierząt. Najbardziej znanym chyba przykładem będą dinozaury. Ginęło również wiele innych gatunków zwierząt, takich jak pterodaktyle, czy przedstawiciele prymitywnych ssaków. Był to proces naturalny, zgodny z ewolucją, jedne gatunki ginęły, by ustąpić miejsca innym, bardziej przystosowany, do nowego środowiska. Wraz z pojawieniem się na Ziemi człowieka i zwiększaniem się jego zasięgu, wzrostu liczby ludności, coraz więcej zwierząt ginęło. Wiązało się to ze zmianami środowiska powodowanymi przez człowieka. Do najgroźniejszych zmian w środowisku należą zanieczyszczenia miejskie, zanieczyszczenia przyrody odpadami przemysłowymi, ściekami, tlenkiem węgla, dwutlenkiem siarki, wieloma trującymi gazami, wycieki ropy w morzach i oceanach, ekspansywna gospodarka rolna, budowanie autostrad w dziewiczych terenach, wyniszczanie lasów, przez co rozszerzają się obszary pustynne, pożary w lasach, nawożenie wielkich połaci pól herbicydami i pestycydami oraz wybuchy bomb atomowych.

Was this helpful?

3 / 2