Spowiedź powszechna

Spowiedź powszechna

Czym różni się spowiedź święta od spowiedzi powszechnej? Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, należy powiedzieć, że główna różnica tkwi w tym, że spowiedź święta odbywa się sam na sam ze spowiednikiem, wyznaje się podczas niej grzechy i dostaje się rozgrzeszenie, umożliwiające przyjęcie pana Jezusa do serca. Zupełnie inne zaś znaczenie ma spowiedź powszechna, z którą mamy do czynienia podczas każdej mszy świętej. Kiedy jest ona mówiona? Czym się charakteryzuje? Na początku trzeba powiedzieć, że w obrządku rzymskim jest to po prostu część mszy Świętej, kiedy to kapłan i wierni odmawiają akt pokuty, który gładzi grzechy powszednie. Nie ma to nic wspólnego z rozgrzeszeniem i w żadnym przypadku kapłan nie daje dzięki takiemu zbiorowemu wyznaniu jakiegokolwiek rozgrzeszenia.

Spowiedź powszechna – tekst

Spowiedź powszechną wyraża następująca formuła:

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam Bracia i Siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i Was Bracia i Siostry o modlitwę za mnie, do Pana Boga Naszego. Amen

Spowiedź powszechna w Kościele Katolickim

Taka spowiedź powszechna w Kościele Katolickim oznacza akt pokuty. Czym więc on jest? Jest częścią obrzędu mszy świętej, który składa się z poszczególnych elementów. Pierwszy to wezwanie kapłana, następnie chwila ciszy, która jest próbą skierowana się do Boga, by odpuścił nam grzechy. Z pewnością nie można pod żadnym względem mylić żalu za grzechy, właśnie z tym aktem pokuty. W tym przypadku bowiem jest to po prostu stanięcie z Panem Bogiem twarzą w twarz, w postawie skruchy, żalu i z pragnieniem zmiany swoim życiu. Poprzez taką spowiedź powszechną zostają nam odpuszczone takie lekkie, powszechne grzechy, które popełniamy na co dzień, w każdej godzinie naszego życia. Nie należy więc nigdy, za żadne skarby myśleć, że idąc na mszę, można oczyścić się z grzechów i pójść do Komunii Świętej. Od tego jest bowiem spowiedź święta, jako jeden z sakramentów, który powinien być podstawą dla każdego człowieka.

Ważne, żeby umieć to odróżniać i wiedzieć, jakie są różnice, pomiędzy jedną, a drugą spowiedzią. Odgrywa to bowiem diametralną i pierwszorzędną rolę, bez której nie można jakkolwiek postępować.

Czasami coś, co dla jednego wydaje się być rzeczą oczywistą, dla kogoś innego, jest zupełnie nieznane. Warto poświęcić czas, żeby poznać takie podstawowe pojęcia, jakie w Kościele obowiązują i jakie dla każdego człowieka stanowią ważną rzecz.

Formułkę spowiedzi powszechnej z pewnością zna każdy. Dzieci uczą się jej już wtedy, kiedy idą do pierwszej komunii. W każdym kościele może ona mieć trochę zmienioną formę, jednak zawsze ma takie samo znaczenie. Jej celem jest pokazanie, że żałujemy za to co robimy w życiu źle i chcemy, żeby Bóg nam to wybaczył, a my zrobimy wszystko, żeby tylko się poprawić. Nie bez powodów również bijemy się przy tym w pierś. To jest bardzo ważna część każdej mszy świętej.

Was this helpful?

20 / 11