Sztuki walki – krótka charakterystyka

karate-2

Sztuki walki, inaczej mówiąc systemy walki to sposoby walki wręcz lub z użyciem białej broni. Podstawą do opanowania wszelkich sztuk walki jest przede wszystkim trening, którego zadaniem jest nauka samoobrony, panowania nad własnymi emocjami oraz poskromienia agresji. Kładzie się też nacisk na szeroko rozumiany rozwój kultury i duchowości, adeptowi przekazywane są, poza tajnikami walki, tradycyjne wartości uznawane w danym kraju. Historia sztuk walki sięga czasów przedhistorycznych, od początku ludzkości ludzie uczyli się bronić przed innymi. Rezultatem jest współistnienie na całym świecie wielu różnorakich sztuk walki, których nauka i wpajanie są rozwijane i praktykowane. Sam zaś termin „sztuka walki” zjawił się w słowniku angielskim w 1920 roku, przetłumaczony z języka japońskiego.

Sztuki walki

Istnieje bardzo wiele szkół walki, mimo różnic występujących między nimi, zadaniem wszystkich jest nauka sposobu fizycznego poradzenia sobie z przeciwnikiem podczas bezpośredniego starcia.

Każda z kultur wypracowała sobie własne systemy walki wręcz, jednak wiele z nich uległo zapomnieniu, przetrwała natomiast większość z tych, która poza przygotowaniem adepta do walki, wpaja elementy filozofii i kultury, czyli głównie sztuki walki dalekiego wschodu. Mimo znikomego znaczenia dla sztuki militarnej w dzisiejszym świecie sztuki walki są niesamowicie popularne na całym świecie

Sztuki walki – rodzaje

Współcześnie wyodrębnia się dwa kierunki w rozwoju sztuk walki. Pierwszy z nich to utrzymywanie tradycji i wartości. W tym kierunku zmierza aikido, kung-fu, czy karate oraz inne tradycyjne szkoły, które nastawione są w głównej mierze na rozwijanie duchowe, wyciszenie, kontrolę umysłu, w ostateczności na walkę wręcz.

Drugą linię stanowią sztuki walki, które pojawiły się w czasie II Wojny Światowej, uczące samej walki bez żadnych zasad (jak na przykład izraelska krav maga lub rosyjskie sambo, oraz walki międzydyscyplinarne, jak mieszane sztuki walki, czy kudo daido juku. Większość obecnych sztuk walki to szkoły kompleksowe, dozwalające stosować większość chwytów zarówno w pionie jak i w parterze, są to więc sztuki walki full – contactowe. Nazewnictwo stosowane w sztukach walki najczęściej pochodzi z języków orientalnych. Na przykład nazwy technik judo lub karate pochodzą wprost z języków azjatyckich.

Najskuteczniejsza sztuka walki

To, czy sztuka walki okaże się skuteczna w walce wręcz, wynika z jej efektywności w świecie rzeczywistym, czyli na ulicy, czy też na ustawionej walce. W tym aspekcie bardzo tracą wszelkie szkoły walki, które zajmują się głównie samodoskonaleniem fizycznym i duchowym, co w dzisiejszym świecie nie jest aż tak pożądane. Zamiast tego ludzie wolą nauczyć się o wiele brutalniejszych, ale skutecznych w życiu codziennym chwytów, wybierają więc treningi pełnokontaktowe, w których przeciwnika można uderzać wszystkim i wszędzie, np. głowę, krocze. Takie sztuki walki zapewniają uczącym się pewniejsze samopoczucie i większe zdecydowanie w wypadku zagrożenia. Najlepiej więc wybrać taką szkołę, która kładzie nacisk na trening realnej walki wręcz, i oferują dużo sparringów.

Do najpopularniejszych sztuk walki należą:

  • Aikido – sztuka walki powstała na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Jej techniki to głównie rzuty i dźwignie, oraz uniki. Poza walką wręcz aikido zawiera również elementy walki bronią.
  • Karate – japońska sztuka walki, to metoda samoobrony bez użycia broni. W niektórych swoich stylach karate zmieniło charakter z obronnego na służący samodoskonaleniu, w pierwszym rzędzie stawiając pojęcie drogi, którą przechodzi się przez całe życie.
  • Krav maga – system samoobrony powstały w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Sztuka ta bazuje na podstawowych odruchach obronnych występujących u człowieka. Charakteryzuje się szybkimi ciosami w gardło, oczy, krocze, nogi. Krav maga cały czas ewoluuje, zbierając najskuteczniejsze uderzenia z innych technik.

Znawcy podkreślają skuteczność pełnokontaktowych sztuk walki i polecają je osobom, które czują się zagrożone, lub mieszkają w niepewnej okolicy. Dzięki regularnym treningom osoba ucząca się sztuk walki poczuje się znacznie pewniej w otoczeniu. Ważne jest jednakże, aby nie chwalić się przesadnie nabytymi umiejętnościami, przydatne są wtedy treningi oparte na wschodnich regułach nauczania, dzięki którym można powściągać swoje emocje i gniew.

Was this helpful?

2 / 0